Liker du å synge?

Frimurernes Sangforening i Bergen bærer en over hundre år gammel tradisjon i vårt lokale frimureri. Sangforeningen gir viktige bidrag til logen, også sosialt. Det fremmer trivsel, både innad i foreningen og utad til øvrige brødre. Skal denne flotte tradisjonen fortsette, ønsker vi deg, kjære broder hjertelig og broderlig velkommen hvis du kan ha interesse i å delta i Sangforeningen. Du vil da bli en del av et flott og gledespredende felleskap.

Ta forbindelse med Geir Hordvik på tlf: 952 14 198. Han kan fortelle deg mer!

Sist redigert søndag, 15 januar 2023 18:13

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden