Presentasjon av Frimurernes Sangforening Oslo

Presentasjon av Frimurernes Sangforening Oslo
   
| | |

Frimurernes Sangforening Oslo er en sammenslutning av Frimurernes Sangforening Oslo, stiftet i 1842 og Frimurernes Sangforening Polarstjernen, stiftet i 1917.

Koret er Norges eldste kor og har ca. 30 aktive sangere. I forbindelse med Sangforeningen fylte 150 år i 1992 ble det utgitt en Jubileumsbok.

Sangforeningen har et høyt aktivitetsnivå. I tillegg til å bistå med sang i 7 Johannesloger, Landslogen og Fiducia i Stamhuset besøker vi jevnlig også Loger utenfor Oslo. Vi samarbeider også med Frimurernes Orkester i forbindelse med felles konserter.

Vi er alltid interessert i å rekruttere nye sangere. Hvis du liker å synge og har lyst til å lære mer, så kan medlemskap i Sangforeningen være noe for deg. Vår dirigent kan lære deg mye om sangteknikk og musikkforståelse. Vi forventer ikke at nye medlemmer skal kunne synge etter noter, men det er selvsagt ingen ulempe. Sangøvelse er hver torsdag kl.18.00 i 3 etg. Stamhuset,  der vi også har et eget sangerrom med bl.a. hyggelig sosial samling før og etter øvelsene.

Sangforeneningen deltar på de nasjonale sangerstevnene for frimurerkor som avholdes hvert 5. år. Sangforeningen skulle delta på Landsangerstevnet i 2020 i Bodø, som pga. corona-epidemien ble utsatt til 2022. Her er reportasje i Frimurerbladet (s. 30-40) om stevnet og om korets fremføring.

Dirigent for koret fra 2019 Espen Erdal (til venstre i bildet), har sin utdanning fra Bergen lærerhøgskole, Østlandets Musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole. Han er utdannet sanger, sangpedagog og musikkterapeut. Han har lang erfaring både som sanger og kordirigent. Som kordirigent har han hatt konserter i flere store byer i Europa og USA. 

Roald Dølven (1922-2022) hadde en flott 100 års-feiring

Styret:

Øysten Moe   formann   tlf. 91170802   [email protected]o
Odd Eriksen   viseformann      
Bjørn Berg   sekretær   tlf. 909 49 440    
Svein Åge Wulff   kasserer   tlf. 920 57 042  
Svein Erik Sandberg   styremedlem   tlf. 977 30 016  
Terje Solheim   styremedlem      
             

 Vår verveplakat i Stamhuset:

verveplakat sangforeningen

 

Sist redigert torsdag, 13 april 2023 12:08

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden