Mo frimurerkor

Mo frimurerkorStyre, komiteer og utvalg for året 2012-2013.

Styre
Formann:        Rolf H. Jenssen, Tlf 91646681
Email:
Kasserer:         Stein Liasjø
Sekretær:        Rolf Kristensen
Arkivar:           Rune Johanessen
Dirigent:          Oddrunn Solberg
Ordensutvalg:  Formann, Niels Erik Aavatsmark, Sture Rasmussen
Revisor:           Niels Erik Aavatsmark
Repertoarutvalg:         Dirigent, Asbjørn Mikalsen, Dagfinn Drage
Festkomite:                 Kjell Gunnar Johansen, Odd Reitan, Odd Johansen

Mo frimurerkor

Sist redigert onsdag, 19 september 2012 13:27
Mer i denne kategorien « Sangerglede