St. Svithun Sangforening 1895

St. Svithun Sangforening 1895
   
||| ||| |||

St. Svithun Sangforening 1895 arbeider innenfor logefellesskapet i Stavanger.

Logefellesskapet består av St. Johanneslogen St. Svithun, St. Johanneslogen Hafrsfjord til de tre Sverd, St. Andreaslogen Utstein, Stavanger Stewardsloge samt Stavanger Kapitel Broderforening. Koret har ca 30 aktive medlemmer og ble stiftet 22. november 1895, og er således like gammel som den eldste logen i Stavanger, St. Svithun. Koret er meget aktivt og deltar regelmessig på logenes møter samt på andre arrangementer, både i og utenfor logen. Korets tradisjonelle arrangement 2. juledag for både brødre, familie og venner er alltid godt besøkt.
Sangerordenen i koret heter Den Sprellende Mort (D.S.M) og ble innstiftet 9.desember 1899. Sangerordenen har til å:

«Formaal at belønne hæderlige, velbyrdige og agtværdige Brødre, som gjør sig fortjent af Mortefisket i sang (vinsx) Henseende, og dem, som viser sig venskabelige mod Hans Majestet D. S. Ms. udmerkede Undersaatter, de mortepumpende Sangerbrødre.»

I 2023 består styret av:

Formann:                                Tron Bernt Endresen              901 11 366
(epost: )

Viseformann:                          Jone Iversen                            928 10 563

Kasserer:                                 Lars Sivertsen                         959 89 233

Sekretær:                                 John Johannessen                   915 89 198
(e-post: )    

Ceremonimester:                     Roland Smillie                        924 51 030

Styremedlem:                          Per Svein Tou                         900 26 863

Æresmedlemmer:
Magne Ekeland, Børge Inge Thorbjørnsen, Reidar N. Egeland og Vidar Vikøren.

Sangforeningens dirigent er Vidar Vikøren, Dr. philos, tlf.: 916 35 576

Sist redigert mandag, 20 februar 2023 19:08

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden