Stiftet 19. november 1934

Stiftet 19. november 1934
   
||| ||| |||

Sarpsborg Frimurer Broderforenings Sangkor ble Stiftet 19.november 1934. Fra vedtektene av 1934, § 4 heter det: "Kontingenten for aktive medlemmer er kr 3,- tre kroner - pr år. For fravær fra øvelsesaftenene erlegges en bot av kr 1,- pr aften. Denne bot skal gå til notefond m.v.. Kontingenten for passive medlemmer er kr 1,- pr år."

Foreningens første styre hadde denne sammensetning: Formann. Br.Bjørn Frøland, Styremedlemmer: br. Th. Bjerknæs og br. O. Agnalt, Kasserer br. O. Agnalt, Varamann for styret: br Asbjørn Bolstad, Revisorer: br. E. Iversen og br. H.W. Benneche.

Etter at Sarpsborg Broderforening ble omdannet til St. Johanneslogen St. Nikolas til det gyldne Anker, den 5.desember 1995, ble det vedtatt på korets årsmøte den 28.mars 1996 at korets navn skulle endres til Sarpsborg Frimurer Sangforening. I de reviderte lovene for sangforeningen heter det i §2: Foreningens formål er med sang å øke trivselen ved St. Johanneslogen St. Nikolas t.d.g.A's sammenkomster. Øvelsene foregikk tidligere hjemme hos de sangerbrødrene som hadde plass til det, men siden 1996 har øvelsene foregått i logens lokaler. På 75 år har sangforeningen hatt 11 formenn og 11 dirigenter.

Sangforeningen arrangerer hvert år adventskonsert i logens lokaler for en fullsatt sal. Koret synger flere ganger i året i Sarpsborgs kirker. Videre deltar vi gjerne på de landssangerstevner som blir arrangert. Det å være med og synge i logekor gir en ekstra dimensjon til vårt logearbeide. Broderskap, vennskap og sosialt samhold er nøkkelen i så måte. Koret består pr. 31. 12. 2014 av 32 aktive sangere og 6 passive. Vi øver hver mandag kl. 18.30. Det er 5 æresmedlemmer, Erik Gilje, Henning Jacobsen, Steinar Kjuus, Hallvard Lund, Hans A. Thøgersen og Arne Petter Bentel.
 

Styret for 2016 er som følger:

Formann

Knut Roar Ulvedalen

Viseformann

Dan Sørensen

Kasserer

Steinar Kjuus

Sekretær

Vegard Alfsen

Matrialforvalter    

Arne Petter Bentel

Revisorer

Kjell Ø. Bakke 

 

Svein Eng

Dirigent

Arne Petter Bentel

Visedirigent

Arne Wikestad Sørensen

Sist redigert onsdag, 07 mars 2018 15:02

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden