Direktoriets sekretariat

Dette er en fellesfunksjon for hele direktoriet og ivaretar bl.a. sekretærfunksjoner, økonomiforvaltning og kommunikasjon, herunder direktoriets hjemmeside.

Kontaktinformasjon:
Telefon:
909 58 480

E-post:  
 

Sist redigert søndag, 19 mars 2017 20:14

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden