Kunnskapssenteret

Kunnskapssenteret er en viktig arena for læring, og en hovedressurs for all kunnskapssøking utenfor det som gis oss frimurere i arbeidsrommet. Paradokset er, tross alle tidsbesparende elektroniske hjelpemidler, har vi alle fått mindre tid. Dette har vi hensyntatt når ny struktur for Kunnskapssenteret nå etableres. Kjerneaktiviteten skal ikke lengre kun kan være å låne ut bøker. Kunnskapssenteret skal bli en møteplass hvor visdom kan utveksles – gjennom utlån av litteratur, diskusjoner om frimureriske emner, foredrag og mye annet.

Alle skal således føle seg komfortable med, samt ha adgang til, opplæring, kunnskapsinnhenting og informasjonshåndtering gjennom fysiske og digitale bibliotek eller læringssenter. Med læringssenter menes kunnskap og læring som bygges på felles utnytting av samlinger og faglig kompetanse.

Sist redigert onsdag, 14 februar 2018 19:36

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden