Musikkhistorisk Arkiv

Musikkhistorisk arkiv skal ta vare på noter og annet arkivalia som vedrører musikken i frimureriet. Arkivet har en relativt stor samling med håndskrevene noter med frimurermusikk. Arkivet er under etablering og er derfor interessert i å få noter, både trykte og håndskrevne, med frimurermusikk og bilder fra konserter og andre musikalske begivenheter.

Musikkhistorisk arkiv ledes av Thor Skott Hansen.

Henvendelser kan skje til e-mail: 

Sist redigert mandag, 23 juli 2018 09:09

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden