Ordenens Historiske Samlinger

Omorganiseringen i Kunnskapsdirektoriet medførte at det ble opprettet en ny enhet som har fått navnet Ordenens Historiske Samlinger. Enheten består av Historisk Arkiv og Museet, samtidig flyttes Billedarkivet fra Informasjonsdirektoriet og blir en del av den nye enheten. Musikkhistorisk arkiv er under etablering og vil også bli lagt inn her. Enheten består dermed av følgende seksjoner:

Ordenens Historiske Arkiv som er en samling arkivalia helt tilbake fra 1740-årene og frem til i dag. Her finnes stort sett arkivalia fra Stamhusets loger og Ordenens direktorier.

Billedarkivet er et digitalt arkiv med eldre fotografier og frem til i dag. Det består av ca 4-5000 bilder, men er dessverre lite søkbart.

Musikkhistorisk arkiv er under etablering og består av noter, notealbum og korrespondanse vedr musikken i logen. Arkivet har en relativt stor samling håndskrevne originalnoter.

Ordenens Museum med vesentlig rituelle gjenstander og eldre fotografier. Museet har en utstilling i Stamhusets vestibyle.

Enheten vil bli ledet av en Storantikvar. Stillingen er foreløpig vakant, men leder av Historisk Arkiv, Lyder Marstrander, vil fungere i stillingen frem til den blir besatt.

Sist redigert lørdag, 16 september 2017 17:44

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden