Forsiktig åpning av Kunnskapsenteret / Biblioteket

| | Foto: |

Forsiktig åpning av Biblioteket for innlevering /utlån

Det åpnes nå adgang til innlevering og/eller lån av frimurerisk litteratur fra biblioteket i Ordenshuset.
Biblioteket vil bli holdt åpent mandager og torsdager mellom kl. 1830 og 1930. Første åpningsdag er mandag 01. mars 2021.
Viktig:
Det vises for øvrig til retningslinjer som vil være styrende for gjennomføring av tiltaket, herunder e-post sendt fra Provincialsekretær til samtlige brødre, begrensninger i antall, smittevernregler (intern instruks), mm.
 Olav Kvinge
Sist redigert mandag, 08 mars 2021 18:14