Forsiktig åpning av logevirksomheten

Sammendrag av beslutninger av OSM og Provincialmester i Bergens Provincialloge:

Den 20.juli 2020 gav Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen anledning til en forsiktig gjenåpning av logerelatert virksomhet, men basert på at gjeldende smittevernregler blir fulgt. Suspensjonen vil fortsatt gjelde for recepsjonsmøter i II, III og VI grad. 
Provincialmester i Bergens Provincialloge har videre besluttet at det ikke vil bli avholdt møter i IX grad i august. Begrunnelsen for dette er at vi de fire siste månedene har vært preget av covid-19. Samfunnet, enkeltpersoner og ikke minst vår Orden har fått merke dette. Innen vår Orden stoppet all logevirksomhet opp 6.mars og vi har alle kjent på at det har vært tunge tider når vi ikke har hatt mulighet til å samles i våre Loger til Broderlig samvær. Nå åpner vi sakte opp, og det skal være i tråd med gode smittevernregler. 
De enkelte logene vil informere nærmere om de tiltak som blir gjort. 

Velkommen tilbake!

Sist redigert onsdag, 29 juli 2020 09:37