Heder til Harald Antun!

||| ||| Foto: |||

Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen har tildelt Den Norske Frimurerordens Hederstegn til Harald Antun.
Utdelingen ble foretatt av Stormesteren personlig den 25.08 i Bergen.

 Harald Antun ble opptatt i Oscar til de syv Bjerge i 1983. Her var han embetsmann i flere år, og han har også fått Oscar sitt honnørtegn. Antun har videre hatt mange og langvarige oppgaver i Provinciallogen. Stormesteren understreket Harald sitt langvarige arbeid både i Provinsen og for Ordenen sentralt. Stormesteren sa videre at Antun leverer verdifull bistand med kvalitet, med innsikt og alltid i god tid. Antun har gitt betydelige bidrag med tanke på Logens sikkerhet og har fortsatt embete i Provincialogen. Hans råd betyr alltid noe, og Hederstegnet er en takk for betydelig og ekstraordinær innsats over lang tid.

Vi gratulerer!

 
 
Sist redigert tirsdag, 31 august 2021 09:42