Med bakgrunn i myndighetenes råd og krav til smittevern, har Landslogens Provins innført begrensinger i antall deltagere under IX gradsmøtene nå i august. Disse møtene er derfor kun åpne for recipiendene med én fadder hver, samt aftenens fungerende embedsmenn i Landslogens Provins.

VII-gradsmøtet tirsdag 5. november, blir et møte helt utenom det vanlige. Møtet vil være fullføring av etableringen av Landslogens Provins.

Møtet vil således inneholde følgende elementer. En ordinær del med opptak av recipienter og en del i regi av Magistralkapitlet som består av:

  • Overrekkelse av Konstitusjonspatent fra OSM til Provincialmesteren
  • Overrekkelse av Kapitulasjonsakt
  • Overrekkelse av Prefekturalkapitlets smykker
  • Embedsmennenes/ grunnleggernes avleggelser av løfter og overrekkelse av embedstegn

Jeg håper at flest mulig har anledning til å delta ved begivenheten. Sist en lignende begivenhet fant sted var da Tromsø Provincialloge ble stiftet 13. mai 1996.

Møtet er åpent for alle brødre med minst VII grad. 

Med broderlig hilsen
Thor Bergby
Provincialmester