Formøtet starter presis kl. 1600
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
   
St. Johannesloger St. Andreasloger
Sirius Kronen
Gustav De fire Roser
Olaf Kyrre Oscar
Fredrikshald
Møtet foregår i Hamar og brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
     
St. Johannesloger   St. Andreasloger
St. Olav   Oppland
St. Torleif   Hamarhus
Svanen   Oscar
Borgen    
St. Halvard    
St. Torfinn