Landslogens Provins avholder Instruksjonsloge torsdag 23. januar. Det er ingen recepsjon denne kvelden, men et lenger foredrag med tittelen: Trådene samles
Antrekk er galla eller sort dress.

Vel møtt!

VII-gradsmøtet tirsdag 5. november, blir et møte helt utenom det vanlige. Møtet vil være fullføring av etableringen av Landslogens Provins.

Møtet vil således inneholde følgende elementer. En ordinær del med opptak av recipienter og en del i regi av Magistralkapitlet som består av:

  • Overrekkelse av Konstitusjonspatent fra OSM til Provincialmesteren
  • Overrekkelse av Kapitulasjonsakt
  • Overrekkelse av Prefekturalkapitlets smykker
  • Embedsmennenes/ grunnleggernes avleggelser av løfter og overrekkelse av embedstegn

Jeg håper at flest mulig har anledning til å delta ved begivenheten. Sist en lignende begivenhet fant sted var da Tromsø Provincialloge ble stiftet 13. mai 1996.

Møtet er åpent for alle brødre med minst VII grad. 

Med broderlig hilsen
Thor Bergby
Provincialmester