Frimurer-seniortreff i Stamhuset

||| ||| Foto: |||

Det arrangeres Frimurer-seniortreff i Stamhuset for alle frimurerbrødre som har fylt 60 år.

Formålet med treffene er å gi brødrene et tilbud om å møtes i en uformell setting i vanlige klær uten slipstvang og prydelser. I hvert møte holdes det et foredrag med frimurerisk innhold. Etter foredraget er det en uformell lunsj. Det er også mulig å stille spørsmål og komme med kommentarer til foredragsholder.  

Det arrangeres tre treff i høsthalvåret og fire på våren. Møtedager er onsdag mellom klokken 12 og 14.
Før hvert møte blir det sendt ut e-post med invitasjon til alle brødrene i Østlandsområdet med nødvendig informasjon om tema, påmelding, osv.

Ansvarlige: Jan Sture Jørgensen tlf. 90061152, Sverre Sivertsen tlf. 91317727 og Anders Kjuus tlf. 93626018.

Møtedager 1. halvår 2022: 
12. januar
9. februar
9. mars
6. april

Sist redigert onsdag, 27 oktober 2021 12:59