Møte i VIII grad i Landslogens Provins i Stamhuset tirsdag 30. november 2021 klokken 18.30

||| ||| Foto: |||

Formøtet starter presis kl. 16.00

Brødre fra følgende loger kan bli forfremmet på møtet.
St. Johannesloger St. Andreasloger  
Gustav De fire Roser  
Søilene Skansen  
Rosene Akershus  
St. Magnus Kronen  
Murskjeen Oscar  
St. Nikolas Hamarhus  
Fredrikshald Borgund  
Cirkelen    
Halvdan Svarte    
Vesta    
Hammerene    
     
 
Sist redigert onsdag, 24 november 2021 15:39