Høytidsdag i St. Johanneslogen Midnatsol 28. januar

| | Foto: |

Gjester, recipient og embedsverk

St. Johanneslogen Midnatsol feiret sin 96. høytidsdag, 28 januar 2020. Dagen startet med hyggelig lunsj der Provincialmester Per Trygve Kongsnes var tilstede sammen med Ordførende Mestre i samtlige lokale loger i tillegg til spesielt inviterte gjester.

Ordførende Mester, Øyvind Kvalnæs, ønsket velkommen og takket for at så mange hadde anledning til å delta på lunsjen. Han minnet brødrene om at det kun er 4 år til at Midnatsol fyller 100 år og opplyste at planleggingen starter i løpet av kort tid.

Aftenens møte med ble meget høytidelig og aftenens recipiend var sønn til Delegert Mester. Før taffelet overrasket 16 år gamle Martin Tan brødrene med noen stykker på fiolin, bl.a. et stykke med kinesisk musikk som var meget uvant og spennende. I tillegg til dette underholdte Frimurerkoret med vakker sang.

Møtet ble gjennomført med 105 gjester til stede.

Sist redigert onsdag, 12 februar 2020 10:51