Kunngjøring fra Kontakt

Neste utgave av Bodølogenes blad, Kontakt, kommer ut ca. 1. desember. Bladet skal være et bindeledd mellom logebrødrene og skal inneholde nyhetsstoff, samt artikler med frimurerrelatert innhold.

Frist for innlevering av materiale til neste nummer er 1. november. Spesielt oppfordres yngre brødre til å bidra til innholdet i Kontakt.

Bodø, den 15.10.2015

Per Arvid Tellemann, redaktør

Sist redigert søndag, 27 september 2015 12:38