Ledersamling for provinsen

|| || Foto: ||

I sammenheng med St. Andreaslogen Hålogalands høytidsdag, ble det holdt ledersamling for Tromsø provincialloge i Bodø 25. og 26. oktober. Her var samtlige Ordførende Mestre og embedsverket i hele provinsen innkalt til «faglig» kursing og drøftelser omkring logeledelse og andre spørsmål av felles interesse. «Særdeles utbytterikt», er den enstemmige tilbakerapport fra samlingen.

Her et glimt fra en plenumssamling. Nærmest i bildet: Ordførende Mester Hans Johansen i St. Johanneslogen Salten, Deputert Provincialmester Børje Kajander og Oversekretær Jon Martin Stiberg. 

Sist redigert fredag, 28 oktober 2016 13:59