St. Andreaslogen Hålogaland Andreasstund

Fra og med møtet 3. februar 2015 vil det bli etablert Andreasstund i Bodø.

Det vil på den første samlingen bli gitt informasjon om Andreasstundens gjennomføring samt tema.

Andreasstunden vil i utgangspunktet bli gjennomført foran hvert møte i IV/V. grad.

De som skal delta må selvfølgelig inneha IV/V. grad eller høyere.

Møtested er taffelsal som benyttes av Andreaslogen.

Andreasstunden begynner kl 17.45 og varer til 18.15.

Jeg ønsker brødrene hjertelig velkommen til disse møter, og håper på stor interesse for kunnskap om dette viktige skiftet i vår Orden.

Med broderlig hilsen

Olav Andreassen

Ordf.M. i St.Andr.logen Hålogaland

Sist redigert lørdag, 10 januar 2015 23:06