Hvem var Sparre Schneider?

Frimurerlogen i Tromsø ligger i Sparre Schneiders vei 6. Hvem var Sparre Schneider?

Hans Jacob Sparre Schneider var født i 1853 og døde i 1918. I 1877 ble han ansatt som den første konservator ved Tromsø museum, en stilling han hadde i 41 år. Han er kjent for utforskingen av dyrelivet i Nord-Norges, med særlig vekt på sommerfugler, humler og biller, og for oppbygging av museets zoologiske samlinger.

Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1904.

kilde: https://nbl.snl.no/Jacob_Sparre_Schneider