Ordførende Mestres møte i Harstad

Av Børje Kajander
Karl Erik Harr. ”Skal jeg min Quinde skilles fra / Gid hun fra Gud ey skilles da Naar hun bær største Sorg for mig / Gif hende største trøst i dig” Karl Erik Harr. ”Skal jeg min Quinde skilles fra / Gid hun fra Gud ey skilles da Naar hun bær største Sorg for mig / Gif hende største trøst i dig”

Ordførende Mestre og Ordførende Brødre i Tromsø Provins var samlet i Harstad 1-3.oktober sammen med provinsens ledelse.
Det hele startet på onsdags kveld med omvisning og konsert, orgel og trompet, i den "gamle og meget erværdige" Trondenes kirke som er fra ca. år 1250. Deretter ble middag servert på Røkenes gård.

Temaer som ble tatt opp i OM-møtet var bl.a. : kontingenter, frimureriske utvikling for brødrene, PM's time, orientering og status fra den enkelte losje og litt om referanse kontroll v/ Overregistrator S. Thronsen. De tre logeavsnitt samlet seg også hver for seg og diskuterte utfordringer og erfaringer, noe som etterpå ble presentert i plenum.

Logelederne gav uttrykk for at Ordførende mestre-møtene er viktige arenaer både for å utveksle erfaringer og å hente inspirasjon og påfyll.
På torsdag kveld deltok møtedeltagerne i I grads møte i Corona Borealis. Det var et godt gjennomført møte med resepsjon. Taffelet ble inntatt i den meget vakre taffelsalen, som er prydet med hele 5 store malerier av kunstneren Karl Erik Harr hvor han illustrer deler av Petter Dass sin diktning.
Corona Borealis har også hentet sin devise nettopp fra herr Petter: "Lad Ordet Fæstis i min Mund".

Artig var det også å kunne starte dagen med å synge Petter Dass sin salme, "Om alle mine lemmer var fylt av bare sang"

Sist redigert mandag, 27 oktober 2014 07:22