Stormesterens Fortjenstmedalje til Arvid Øvergård

Stormesteren Tore Evensen, Broder Arvid Øvergård og Prov Mester Per-Trygve Kongsnes Stormesteren Tore Evensen, Broder Arvid Øvergård og Prov Mester Per-Trygve Kongsnes Foto: Torbjørn Folkestad

I Høytidsmøtet for Tromsø Provincialloge torsdag 7.mai, ble tidligere OCM, Arvid Øvergård, tildelt Stormesterens Fortjestmedalje.

Både Stormesteren Tore Evensen og Prov Mester Per-Trygve Kongsnes takket br Arvid for hans store innsats på det rituelle området.

Særlig ble hans deltagelse i utarbeidelse av CM-instruksen for Kapitelet fremhevet, samt hans generelle innsats for CM-instruksene.

Dette var en meget populær tildeling og br. Arvid høstet stor applaus ved taffelet og mange gode og rosende ord fra brødrene.

Br Arvid er den fjerde broder i Tromsø Province som har fått tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje.

 

Sist redigert mandag, 11 mai 2015 07:50