Artikler om sang og musikk

Fra tid til annen har logenes sangere eller organister blitt inspirert til fornying av sangtradisjonen i vår Orden.  Enten med nye komposisjoner; eller med nye - ofte frimurerisk inspirerte tekster eller dikt. Dette til stor glede for oss brødre.

Fra tid til annen har logenes sangere eller organister blitt inspirert; og derigjennom - til glede for brødrene - bidratt til fornying av sangtradisjonen i vår Orden enten med nye komposisjoner, eller med nye, ofte frimurerisk inspirerte tekster.

Side 2 av 2

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden