Ordførende mestere i Den gamle Ek

 

Nedenfor følger en oversikt over alle Ordførende Mestere i St. Johanneslogen Den gamle Ek,

Deretter Deputert Mestere i Humanitas til de tvende Liljers Deputasjonsloge på Notodden

Til slutt de som har vært Ordførende Broder i Notodden Broderforening

 

Ordførende Mestere 

i

St.Johanneslogen Den gamle Ek :

 

 

 OM Trond Alvestad

 

Broder Trond Alvestad ble installert som Ordførende Mester

i I.grads møte onsdag 8.september 2021

av Provincialmester Thor S. Bergby

 

 

Ordførende mestere

 Lærer Antoni Antczak

var Ordførende Mester

fra høytidsmøtet 11. februar 2015

til 8.september 2021

 

 

 

 

 

 

 


6_Ola_Sem_Fra_Fotograf_Anne_B_Slemmelid

Lauskar  Olav Leivsson Sem født 10. september 1941

var Ordførende Mester

 fra 2. november 2011 

til 11. februar 2015

Han døde 20.mars 2016

                                       

 ( Fotograf: Anne B. Slemmelid )

 

 

 

 

 5_ToreTThorbjoernsen

 Sivilingeniør  Tore T. Thorbjørnsen født 17. mars 1927

var Ordførende Mester

fra 25. oktober 2006

til 2. november 2011

 

 

 

 

 

 

4_JonGroestad

 

Arkitekt  Jon Grøstad født 31. juli 1951

var Ordførende Mester

fra 15. april 1998

til 25. oktober 2006

 

 

 

 

 

 

3_WayneRoeSaether

 

Direktør  Wayne Roe Sæther født 29. september 1927

var Ordførende Mester

fra 11. november 1992

til sin død 24. januar 1998

 

 

 

 

 

 

2_JoernValeIsaksen_copy

 

Konditormester  Jørn Vale Isaksen født 11. mai 1924

var Ordførende Mester

fra 5. mai 1982

til 11. november 1992

Han døde 6. januar 2014

 

 

 

 

 

1_AnkerLisberg

 

Skolebestyrer Anker Lisberg født 13. mai 1921

var Ordførende Mester

fra 23. september 1981 til 5. mai 1982

Han døde 2. januar 1985

 

 

 

 

 

 Deputerte Mestere

i

Humanitas til de tvende Liljers

Deputasjonsloge på Notodden

før den ble omgjordt til

St.Johanneslogen Den gamle Ek 

23. september 1981:

 

 

1_AnkerLisberg  

Skolebestyrer  Anker Lisberg født 13. mai 1921

var Deputert Mester

fra 1967

til 23. september 1981

Han døde 2. januar 1985

 

 

 

 

 

 2___009

 Banksjef  Arne H. Røtvold var Deputert Mester

fra 1961

til 1966

 

 

 

 

 

4__OlafWillu__011

 

 Ingeniør  Johan Bugge var Deputert Mester

fra 1950

til 1960

Maleri av br. Olaf Willums

 

 

 

 

 

5__ArneHRtvold_1962_012

 Grosserer A. W. Christensen

Deputert Mester

fra opprettelsen av

Humanitas til de tvende Liljer´s

Deputasjonsloge på Notodden

12.februar 1951

Han døde i begynnelsen av mars 1951

 

 

 

 

 

Ordførende Brødre

i

Notodden Broderforening

fra opprettelsen 10.november 1923

til den ble omgjordt til

Deputasjonsloge

under Humanitas t.d.t.liljer

12.februar 1951:

 

 

4__OlafWillu__011

 

Ingeniør  Johan Bugge

Ordførende Broder

1948 - 12.februar 1951

Maleri av br. Willums

 

 

 

 

5__ArneHRtvold_1962_012

 

Grosserer  A. W. Christensen

Ordførende Broder

1945 - 1947

Han døde i begynnelsen av mars 1951

Maleri av br. Arne H. Røtvold

 

 

 

 4__OlafWillu__011

Ingeniør  Johan Bugge

Ordførende Broder

1928-1939

Maleri av br. Olaf Willums

 

 

 

 

3___010

 

 Lege  Adolf  D. Horn

Ordførende Broder

fra opprettelsen av Broderforeningen 10. november 1923

fram til sin død i begynnelsen av 1928

Maleri av br. Arne H. Røtvold

 

 

 

Sist redigert lørdag, 26 november 2022 16:05

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden