Den gamle Eks historie

Av Antoni Antzcak

Den 26. april 1913, i det året Notodden fikk sin bystatus, ble lege A. D. Horn fra Notodden opptatt til frimurer i Skien - i St. Johanneslogen Humanitas til de tvende Liljer.

Vel 10 år senere, den 10. november 1923, mottok den samme broder Horn sitt konstitutoriale og sin embedshammer fra broder Reinskou, Ordførende Mester i Humanitas til de tvende Liljer. Etableringen av Notodden Broderforening var et faktum med broder Horn som dens første Ordførende Broder. Dette var fortsatt i etterdønningenes tid etter første verdenskrig, og nettopp i slike tider har logen sin største tiltrekningskraft. Arbeidet for å etablere broderforeningen på Notodden hadde pågått noen år, og var nå endelig, etter at moderlogen hadde gitt sin tilslutning og etter at Viseste Salomos Vicarius, daværende betegnelse for Ordenens Stormester, hadde gitt den endelige tillatelse.

I de første årene holdt broderforeningen sine møter i Notodden Klubb i Bjørnstjerne Bjørnsons gate. I april 1926 ble det kjent at Notodden Radikale Arbeiderparti skulle bygge sin egen gård i Telegaten 4, og broderforeningen var blitt tilbudt en anledning til å leie. Broderforeningen fikk et ord med i laget når det gjaldt lokalenes utforming, og etter en byggeperiode kunne det første møtet i nye lokaler avholdes den 27. april 1928. Resultatet var blitt bra, men Notodden Radikale Arbeiderparti hadde problemer med å betjene gjelden. Dette var jo også i de harde 30-årene. Den 19. november 1936 stiftet brødrene A/S Fratenitas som hadde til formål å skaffe tilveie og sikre egnede lokaler i Notodden, overta eiendommer, pantobligasjoner eller andre formuesgjenstander.

Den 6. juli 1937 ble det avholdt tvangsauksjon over eiendommen, og selskapet A/S Fratenitas fikk tilslaget for kr 72.000,- . Selskapet endret senere navn til A/S Gimlegården. 2. verdenskrig medførte en pause i det organiserte frimureriske arbeidet på Notodden. Tyske myndigheter rekvirerte eiendommen for sine formål. Da arbeidet kom i gang igjen etter krigen, var det igjen stor tilstrømming av nye brødre til broderforeningen. Etterhvert kom spørsmålet opp, - om tillatelse til å kunne foreta opptak av brødre på Notodden. Argumentet for at broderforeningen gikk inn for stedlige opptagelser var at, med de togforbindelser man da hadde, medførte et besøk i moderlogen det meste av to arbeidsdager, i tillegg til adskillige omkostninger. Tillatelse ble gitt i 1950, og samme år, ble i tur og orden brødrene Mikkelborg, Lie, Lippestad, Hellkås og Haddeland opptatt til frimurere i Broderforeningens lokaler på Notodden, men konsekvent med et embedsverk fra Humanitas til de tvende Liljer.

Den 27. juni 1950 ble det vedtatt å søke om opprettelse av en deputasjonsloge på Notodden. Det var denne som ble innviet 12. februar 1951. det er denne dato vi, med ordenens tillatelse, feirer som vår høytidsdag, til tross av at St. Johanneslogen Den gamle Ek først ble innviet 30 år senere, den 23. september 1981. Etter mange år som Ordførende Broder, kunne endelig skolebestyrer Anker Lisberg føre hammeren som den nye Logens Ordførende Mester. Logens valgspråk ble "Rotfestet i Sannheten", og logens våpenskjold ble et stilisert bilde av den mer enn tusen år gamle "Tveitaneika" som kneiser på den andre siden av Heddalsvannet.

I 1982 overlot Anker Lisberg hammeren til konditormester Jørn Vale Isaksen, som ledet logen frem til 1992. Da overtok direktør Wayne Roe Sæther som ledet arbeidet til sin død i januar 1998. I hans tid fikk Logens brødre på Kongsberg lov til å danne Kongsberg St. Johannes Frimurergruppe.

Valget av etterkommer falt på arkitekt Jon Grøstad, som ved overtakelsen faktisk var landets yngste Ordførende Mester. Samme år fikk Kongsberg St. Johannes Frimurergruppe lov til å etablere seg som Broderforening under Den gamle Ek. Jon Grøstad ledet Logen frem til høsten 2006. I mellomtiden var det arbeidet intenst og godt i broderforeningen på Kongsberg, og logens nye Ordførende Mester, Tore T. Thorbjørnsen kunne like over nyttår 2007 ekspedere videre Broderforeningens søknad om å få bli egen loge.

15. november samme år, ble så St.Johs.logen Christian til det edle Sølv, innviet på Kongsberg.

I år 2007 fikk vi også, med Ordenens godkjenning, anledning til å kjøpe resten av Logegården, slik at vi nå også fikk full disposisjon av kjelleren. Ordenen hadde i mange år fremholdt at en St. Johannesloge ikke er komplett uten en 3. gradssal, og med ukuelig pågangsmot og hjelp fra Ordenen, både økonomisk og med kunnskap om innredning, ble arbeidet satt i gang, og 3.gradssalen kunne endelig ferdigstilles etter et utrolig dugnadsarbeid.

3. gradssalen er intim og vakker og har siden fungert til opptak av egne brødre, men også av brødre fra St.Johanneslogen Christian t.d. Edle Sølv, som gjennomfører noen av sine 3. grads møter her hos oss.

Når vi så legger til at det i tilsvarende periode også er pusset og malt i trappeløp, og installert nye toaletter, ventilasjonsanlegg og nytt el-anlegg i hele bygget, så har vi god grunn til å være stolte. Ikke minst kan de som har stått for det meste av arbeidet føle stor glede og stolthet over fullført arbeide. Logen er evig takknemlig.

Da OM Tore T. Thorbjørnsen takket av som logens leder høsten 2011, ble Olav Sem valgt til ny OM. Han videreførte arbeidet i Logen på en varm og inkluderende måte med stort fokus på gode møter med kvalitet i det frimureriske arbeidet, samt at han også øste av sin kulturelle kunnskap. Olav Sem leverte OM`s prydelser til dagens valgte OM, Antoni Antczak i februar i 2015. Også jeg vil ha mål om at St.Johs.Logen Den gamle Ek skal gi brødre gode opplevelser og hjelp i framtida. Spesielt glad er jeg for studiegruppene, og for det gjennomgående positive ønsket blant brødrene, om nettopp å skape en mer innholdsrik loge.

Notodden 13. februar 2019 

Antoni Antczak, Ordførende mester

 

Sist redigert onsdag, 30 september 2020 19:52