Kjære besøkende!

De interesserer Dem for Frimureriet? Det er bra,- det gleder oss! Vi presenterer oss gjerne fra vår private side. Vi er et fellesskap på 78 menn i alderen fra 21 til 94 år som møtes regelmessig i vår St. Johannesloge ”Den gamle Ek”.

Logen startet som broderforening i 1927, ble deputasjonsloge i 1951, og selvstendig loge underlagt Den Norske Store Landslogen. Lover, organisasjon og ledelse er offentlig tilgjengelig - følgelig er vi ikke noe hemmelig forbund, slik enkelte tror.

Kanskje spør De: Hva får menn fra de forskjelligste virksomheter til å møtes på denne måten?

Svaret er ikke enkelt. Det ligger i frimureriets natur at hver enkelt av oss har sine egne grunner til å søke fellesskapet. Tross ulikhetene: Vi har alle et hovedmål om og arbeider for at hver enkelt av oss skal arbeide kontinuerlig på sin personlighet slik at han kan utvikle seg videre og yte et verdifullt bidrag til samfunnet. Dessuten ser vi det som en spesiell oppgave å hjelpe mennesker som trenger det. Det ytes regelmessige bidrag, så vel i lokalmiljøet som til humanitære og karitative organisasjoner. Også enkeltpersoner kan bli understøttet økonomisk og på annen måte. Hos oss, som i de fleste loger i verden, baseres ”arbeidet”,- som vi kaller våre logesammenkomster,- på tre fundamenter:

Det første fundament er det spirituelle og rituelle arbeide. Dette gjennomføres alltid på samme måte, og følger et århundregammelt rituale. Ritualet er fullt av symboler som vi lærer å kjenne etter hvert. Disse er hentet fra domkirkebyggingens byggehytter og steinhoggerbroderskap i det 14. århundre. Hva vi får ut av symbolikken, og hvor dypt vi engasjeres i arbeidet bestemmer den enkelte selv.

Det andre fundament er videreutdannelsen, den åndelige vekst. Ved våre sammenkomster vil det vanligvis bli tatt opp et emne, det være seg filosofisk, frimurerisk eller et tema i tiden. Dette blir gjerne gjenstand for konstruktiv og kanskje intens diskusjon under det broderlige samvær etter møtet.

Samvær er det tredje fundament,- og her står brodermåltidet etter det rituelle samvær sentralt. Dette kan også være gjesteaftener eller felles utflukter over en eller flere dager hvor vi får med oss hustruer og gjester. De broderlige og vennskapelige samtaler er svært viktige for oss. Her opplever den enkelte stor forståelse og oppmerksomhet, men kan også oppleve trøst i en vanskelig livssituasjon.

Vekker dette interesse?

Ta kontakt med oss! Vi vil svare Dem omgående,- og det ville glede oss å møte Dem og kunne gå dypere inn i hva dette dreier seg om!

Sist redigert fredag, 25 august 2023 06:08

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden