Historisk tilbakeblikk på St. Nikolas t.d.g. Anker.

Logesalen liten

Helt på slutten av 1800 tallet startet den store utbyggingen av cellulose- og papirfabrikkene ved Sarpsfossen. Blant alle de som slo seg ned i byen på den tiden var også en del frimurere, og tanken om å danne en broderforening ble født. Frimurere i Sarpsborg følte øyensynlig savnet av ikke å kunne delta i mer aktivt frimurerisk arbeide. Det var ikke så enkelt å komme på logemøter i Christiania på den tiden.

16. september 1902 ble spørsmålet om en broderforening drøftet for første gang i Sarpsborg. Da kom 11 brødre sammen i Dronningensgt. 23 for å forberede dannelsen av en broderforening. Den 3. desember samme år ble det sent en forespørsel om å opprette en broderforening til St. Johs. logen St. Olaus t. d. hvite Leopard i Christiania, men svaret fra Ordførende Mester var negativt da han mente at grunnlaget var for lite.

Oluf Falck Ytter2

Men den 11. april 1904 kom tillatelsen til opprettelsen av en broderforening i Sarpsborg og selve innvielsesdagen ble 3. september 1904 med 29 brødre til stede.

Den første Br. Formand var Oluf Wilhelm Falck-Ytter. Oluf Wilhelm Falck-Ytter (1852.1914).

I 1884 flyttet Falck-Ytter til Sarpsborg for å overta stilling som byfogd. Han var forutenom en ivrig frimurer, i tillegg både forfatter og skribent, og ga blant annet ut den kjente ungdomsromanen Håkon Håkonsen som senere ble filmatisert. Falck-Ytter var og en pådriveren for å etablere et festlokale for å skape liv i byen, og i 1891 ga Borregaardga tilsagn om gratis tomt. Det ble dannet en interesseforening som etter 7 års arbeid hadde skaffet penger nok til å påbegynne arbeidet i 1898. Bygget sto ferdig til innvielse i år 1900 og fikk navnet Festiviteten. Det er ett av de viktigste kulturminnene i Sarpsborg med stor identitets- og symbolverdi.

Fra 1918, 4 år etter Falck-Ytters bortgang, holdt broderforeningen sine møter i Festiviteten og 1925 var medlemstallet kommet opp i 67 brødre.

24. oktober 1951 ble det sendt en søknad til O.M. i St. Olaus t.d.hv. Leopard om å få bytte moderloge til St. Magnus i Fredrikstad som hadde blitt en egen loge i 1913. Dette ble godkjent av O.S.M. i Det Høye Råd den 14. januar 1952. Det høytidlige overføringsmøtet ble holdt i Fredrikstad den 1. april 1952 fordi møtelokalene i Festiviteten ennå ikke var ferdig restaurert etter brannen i 1950.

I 1979 feirer broderforeningen 75 års jubileum og medlemstallet var nå kommet opp i 125 brødre.

I 1993 ble det holdt visitasjon i broderforeningen fra Landslogen i Oslo og i den forbindelse dukket de første tankene om å danne en egen loge i Sarpsborg frem. O.Br. startet da arbeidet med å finne egnede lokaler og etter kommunesammenslåingen i 1992 var lokalene etter Tune Everk på Brevik blitt ledig. Brødrene dannet et aksjeselskap som kjøpte disse lokalene i påvente av dannelsen av en egen loge.

Søknader, diskusjoner og møter med moderlogen og sentrale organer gikk sin gang og det var mange hindringer som skulle overvinnes. Men så, i brev av 24. oktober 1994 meddeler OSB Per Sperre at OSM i møte i Det Høye Råd den 13. oktober hadde gitt tillatelse til opprettelse av en egen loge i Sarpsborg.

logemerke lite

Ruinene etter kirken som kong Øistien den Gode bygde i 1115 og vigslet til St. Nikolas, finnes fremdelse på området på Borgarsyssel museum her i Sarpsborg. Under arkeologiske utgravinger i 1915 fant man et anker som var St. Nikolas attributt og han var kjent som de sjøfarenes skytshelgen. Dette dannet grunnlaget for navnet og merke på den nye logen.

Etter mye og iherdig dugnadsinnsats på logebygget, kunne OSM Ola Knuterud komme til Sarpsborg i spissen for en stor delegasjon av embedsmenn fra Den Store Norske Landsloge den 5. desember 1995.

Logens inngang2c

Det store øyeblikket var kommet da St. Nikolas til det gyldne Anker skulle innvies og de nye embedsmenn innsettes. St. Nikolas ble loge nr. 41 og hadde ved innvielsen 104 medlemmer.Etter 3 års til bygge aktivitet kunne den 19. januar 1999 OSM Syver Hagen komme til St. Nikolas for å innvie 3. grads salen, vår loge var nå blitt en fullverdig St. Johannes loge.

leif ragnar fortjenestemedalje

Julelogen 2013 var en stor dag for vår loge. Ordenens Stormester Tore Evensen deltok på det godt besøkte møtet og tildelte vår første Ordførende mester Leif Ragnar Olstad (OM 1995-2006) Stormesterens Fortjenestemedalje (bildet over).

5.desember 2015 fylte St.Nikolas 20 år som selvstendig loge, noe som ble feiret både i egen jubileumsfest, samt på vår høytidsdag 30.nov 2015. 125 gjester var tilsted og 121 til taffel, blant annet Ordenens Stormester Tore Evensen som tildelte vår Loges Ordførende Mester, Karl Ivar Andersen gratulasjoner fra Ordenen.

OSM OM 20aarsubileum

 

Alle våre møter holdes i vårt logebygg i Albert Moeskausvei 27 på mandager, og det holdes møter i alle tre Johannes-gradene, dvs I grad, II grad og III grad.

stnikolas utenfra

 

Etter vår første Ordførende Mester Leif Ragner Olstad overtok Bjørn Mosseros hammeren fra 2006-2012, deretter Karl Ivar Andersen 2012-201, før Dag Robbestad ledet logen fra 2018 til 2021. St.Nikolas til det gyldne Anker har i dag i rundt 210 medlemmer og ledes idag av den femte OM i rekken; Ordførende Mester Terje Sten Johansen. 

OM Leif Ragnar OlstadBjørn MosserosKarl Ivar AndersenDag Olav Robbestad small

'OM Terje Sten Johansen

Bildene over: De fire tidligere samt nåværende Ordførende Mestere i St.Nikolas, Terje Sten Johansen 

For den som er historisk interessert og vil vite mer om frimureriet i Sarpsborg kan man ta kontakt med logen for kjøp av en bok om frimureriets 100 årige tilstedeværelse i Sarpsborg, ført i pennen av broder Yngvar Brusevold. Det er og utgitt en jubileumsbok ifbm St.Nikolas 20 års jubileum i 2016 som omhandler hovedsaklig årene 1995-2015
bokomslag omslag jubileumsbok

Ta kontakt med sekretariatet i St.Nikolas hvis du ønsker å køpe et ekspemplar av en eller begge av disse bøkene.

St.Nikolas har og en ivrig rekrutteringskomite som avholder møter 2 ganger i året for fremmede interesserte med ledsagere. Det er i den forbindelse og laget egne sider på Facebook samt lagt inn artikler om St.Nikolas historie på her på frimurer.no og oppdatert sider på Wikipedia som omhandler St.Nikolas. Besøk gjerne våre Facebook sider på, https://www.facebook.com/johanneslogen.stnikolas/

 facebook stnikolas

 

 

Sist redigert torsdag, 18 mai 2023 22:12

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden