St. Johanneslogen Carl Johan Nr. 150

Møtekalender for 2022

Møtested: «Logegården» - Nordre Enggate 7, Horten 2022 I grad II grad III grad
Januar 13 KD
Februar KD - 17 GHD
Mars 17 C - 24 C
Mai CD
Juni DS - 16 PSC
Oktober DF - DF - 13 ABø - 27 D
November 24 FD 10 C - 17 C
Desember MøD

Møtene begynner kl. 18.30. III gr. kl. 18.00 Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 27.01.22, kl. 18:30: kl 1800 Møtegjennomgang før stadfestelse og recepsjon 3.feb. kl 2000: utvidet kollegiemøte.
  • 07.04.22, kl. 18:30: Instruksjons møte 1. grad i salongen. talende embeder. 1830 - 2130
  • 19.05.22, kl. 18:30: Samling for Johannes brødre (I, II og III grad). m/faddere i salongen. 1830 -2130
  • 25.08.22, kl. 18:30: Utvidet kollegiet møte.
  • 01.09.22, kl. 17:00: Samtlige embetsmenn m/vikarer møtes til ritualtrening. Sivilt antrekk
  • 15.09.22, kl. 18:30: Informasjonsmøte for fremmed søkende i salongen (1830-2130)
  • 28.09.22, kl. 18:30: Besøk til vennskapsloge Fredrik VII Hillerød
  • 03.10.22, kl. 18:30: Besøk til 24 St. Joh. loge Haakon i Oslo 1.grad
  • 26.10.22, kl. 18:30: Besøk til 108 St. Joh. logen Søilene, Stamhuset

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 42, 3191 HORTEN E-post: Kontortid: Torsdag og lørdag fra kl. 11.00 til 12.00

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 92695570
Ordførende Mester 47655336
Sekretær 92807476

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden