Kristiandsund Kapitel BroderforeningNr. 809

Kristiandsund Kapitel Broderforening

Vis møtekalender for Kristiandsund Kapitel Broderforening

Forsnes, Rolf, lærer, 22-02-1996 til 27-04-1999

Eliassen, Elias K., disponent, 27-04-1999 til 22-02-2005

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden