St. Johanneslogen Haakon t.d. tre Lys Nr. 124

Møtekalender for 2020

Møtested: Stamhuset, Nedre Vollgt. 19, Oslo 2020 I grad II grad III grad
Januar KD - 13 C - 27 C 20 C
Februar 10 CW - 17 C C 24 C
Mars C - 23  - 30 DGH
September F 21 C
Oktober C - 26 C 12 CS
November 16 CS - 23 C - 30 Å C
Desember M

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 27.02.20, kl. 18:30: Vi besøker St. Clemens t.d.r. Vinkel i II Grad
  • 09.03.20, kl. 18:30: Besøk fra ST. Olaus til den hvide Leopard
  • 12.03.20, kl. 18:30: Haakon besøker ST. Johanneslogen Den gyldne Cirkel i III Grad
  • 23.03.20, kl. 18:00: Høytidsdag Loge Haakon t.d.r. lys 100 år
  • 14.09.20, kl. 18:30: Vi besøker ST. Olaus til den hvide Leopard
  • 12.10.20, kl. 18:30: Haakon får besøk fra ST. Johanneslogen Den gyldne Cirkel i II Grad
  • 19.10.20, kl. 18:30: Seminar
  • 02.11.20, kl. 18:30: Minneloge
  • 16.11.20, kl. 18:30: Vi får besøk fra St. Clemens t.d.r. Vinkel
  • 30.11.20, kl. 18:30: Måltidsloge

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 22479508 E-post:

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.