St. Johanneslogen Haakon t.d. tre Lys Nr. 124

Møtekalender for 2020

Møtested: Stamhuset, Nedre Vollgt. 19, Oslo 2020 I grad II grad III grad
Januar KD - 13 C - 27 D - 30 D 20 C
Februar 10 CWS C 24 C
Mars D - D - 23  - 26 C - 30 C
April 20 C - 27 HDG
September D - 14  21 C
Oktober CS - 19 D - 26 C 12 CS
November 16 CS - 23 C - 30 Å C
Desember M

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

 • 10.02.20, kl. 18:30: Vi får besøk fra Den Faste Borg
 • 27.02.20, kl. 18:30: Vi besøker St. Clemens t.d.r. Vinkel i II Grad
 • 09.03.20, kl. 18:30: Besøk fra ST. Olaus til den hvide Leopard
 • 12.03.20, kl. 18:30: Haakon besøker ST. Johanneslogen Den gyldne Cirkel i III Grad
 • 23.03.20, kl. 18:00: Høytidsdag Loge Haakon t.d.r. lys 100 år
 • 15.04.20, kl. 18:30: Vi besøker Akershus i VI Grad
 • 04.06.20, kl. 18:30: Vi besøker Carl Johan i Horten måltidsloge
 • 14.09.20, kl. 18:30: Vi besøker ST. Olaus til den hvide Leopard
 • 05.10.20, kl. 18:30: Besøk av ST. Johannes Logen Carl Johan fra Horten
 • 08.10.20, kl. 18:30: Vi besøker Oscar til den flammende Stjerne IV/V
 • 12.10.20, kl. 18:30: Haakon får besøk fra ST. Johanneslogen Den gyldne Cirkel i II Grad
 • 14.10.20, kl. 18:30: Vi besøker St. Johanneslogen Den Faste Borg i kongsvinger
 • 19.10.20, kl. 18:30: Seminar
 • 02.11.20, kl. 18:30: Minneloge
 • 16.11.20, kl. 18:30: Vi får besøk fra St. Clemens t.d.r. Vinkel
 • 30.11.20, kl. 18:30: Måltidsloge

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 22479508 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 48608876
Ordførende Mester 90062698
Sekretær 97060676

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.