Hitra og Frøya St. Johannes Frimurergruppe Nr. 372

Hitra og Frøya St. Johannes Frimurergruppe

Møtekalender for 2019

Møtested: Dolmsundet Hotell, Hitra 2019 I grad
April 17 
Oktober
November 15 

Møtene begynner: kl. 19.00

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Harald Ulvan, Sandstaddalen, 7246 SANDSTAD E-post: