Nyhetsarkiv for Oscar til de syv Bjerge

Les Ordførende Mester Pål Fie Mathiesens minneord over vår loges tidligere Ordførende Mester Frank Meidell Falch

Det var en svært sjelden begivenhet som fant sted i landets nest eldste loge mandag 7. oktober:

Opptagelsen av 6. generasjons frimurer! Det var en stolt far og Ordførende Mester, Pål Fie Mathiesen som var vitne til sin sønns opptagelse som det hittil siste ledd i Oscar til de syv Bjerges broderkjede.

På bildet ser vi aftenens recipiend, Jørgen Fie Padøy Mathiesen, sammen med sin far foran bildet av Jørgens oldefar, tidligere Provincialmester Per Mathiesen.

Mer om saken kommer i "Logekjeden".

10. juli 2013 skal det i forbindelse med Speiderlandsleiren i Stavanger avholdes en "Speiderloge"

Møtet er i I grad og St. Johs.logen St. Svithun er medarrangør. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til: 

Stein FosseLogestyrets sekretær,e-post adresse:  

Provincialmester Egil Herman Sjursen besøker Oscar på logens siste møte i vårsemesteret, mandag 6. mai. Det blir tredje gang han avlegger sin moderloge et besøk etter at han ble innsatt i sitt embede.

Årets siste møte i Oscar t.d.s.Bjerges Deputasjonsloge i Sunnfjord avholdes fredag 19.april, et møte i lærlingegraden. Tradisjonen tro vil det også i år bli arrangert  MC tur til dette møtet. 

Provinciallogens Overskattmester informerer:

KID-nummeret i forbindelse med kontingentbetaling er nå i orden. Betalingsfristen er 24. februar og brødrene oppfordres til å overholde denne!

Brødrene oppfordres også til å informere logens sekretariat ved endring av adresser, e-post, telefon og annen kontaktinfo. Feil eller manglende kontaktinfo kan bety at viktig informasjon ikke når brødrene.

Torbjørn Haaland er fra logeåret 2013 den nye faste sekretæren i Oscar til de syv Bjerge. Broder Torbjørn har lang erfaring fra sekreteriatet og har de beste forutsetningene til å skjøtte sine oppgaver på en utmerket måte. Han ønskes lykke til i sitt nye embede.

Avgått sekretær, Olav Kvinge, skal være web-redaktør for Oscars hjemmesider og er også gått over i ny funksjon som vikar for Oversekretær i Bergens Provincialloge.

 

St. Johanneslogen St. Mikael til det gamle Gilde på Voss markerer sitt 10-års jubileum tirsdag 25. september.

 

Bjørn Erdal ble på møtet 3. september 2012 i Oscar til de syv Bjerge tildelt logens Honnørtegn.

Betalingsterminalen i logen er fullt operativ. Den kan benyttes til betaling av recipiendgebyr samt kjøp av taffel og drikke. Kontantuttak er ikke mulig.

Side 2 av 2