Nyhetsarkiv for Oscar til de syv Bjerge

Den 21. mars 2014 ble br. Tore Bjarne Gamborg jr. installert som ny Deputert Mester i Oscar til de syv Bjerges deputasjonsloge Sunnfjord. Høytideligheten fant sted i deputasjonslogens lokaler på Mo, og installasjonen ble gjennomført av OM i Oscar, Pål Fie Mathiesen.

Les mer på deputasjonslogens hjemmeside: http://www.frimurer.no/loger/deputasjonsloger/oscar-bergen-deploge

Nettsidene til Den Norske Frimurerorden har de siste 2-3 ukene vært gjennom en betydelig oppgradering. For Oscar sin del ser dette særdeles bra ut i den forstand at oppgraderingen har medført en del positive endringer.

Det var en tydelig stolt Ordførende Mester som kunne ta imot Ordenens Stormester og Høyeste Styrer på Oscar til de syv Bjerges 139. høytidsdag. I et hektisk reiseprogram valgte OSM kaste glans over markeringen til landets nest eldste Johannesloge. 

Oscar til de syv Bjerge markerer sin 139. høitidsdag førstkommende mandag, 20. januar. I den anledning har Ordenens Stormester og Høyeste styrer tilsagt sitt nærver. Vi er stolte av at han besøker oss, spesielt på denne dagen. Møt frem! Møtet starter som vanlig kl 18.30. Taffelbilletter selges fra kl 17.

 

Det er anledning for brødre av VIII grad eller høyere å melde seg på Ordenens store høytid.
Begivenheten finner sted 18. mars. Påmelding: følg denne linken www.Frimurer.no/OSH-2014

Les Ordførende Mester Pål Fie Mathiesens minneord over vår loges tidligere Ordførende Mester Frank Meidell Falch

Det var en svært sjelden begivenhet som fant sted i landets nest eldste loge mandag 7. oktober:

Opptagelsen av 6. generasjons frimurer! Det var en stolt far og Ordførende Mester, Pål Fie Mathiesen som var vitne til sin sønns opptagelse som det hittil siste ledd i Oscar til de syv Bjerges broderkjede.

På bildet ser vi aftenens recipiend, Jørgen Fie Padøy Mathiesen, sammen med sin far foran bildet av Jørgens oldefar, tidligere Provincialmester Per Mathiesen.

Mer om saken kommer i "Logekjeden".

10. juli 2013 skal det i forbindelse med Speiderlandsleiren i Stavanger avholdes en "Speiderloge"

Møtet er i I grad og St. Johs.logen St. Svithun er medarrangør. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til: 

Stein FosseLogestyrets sekretær,e-post adresse:  

Provincialmester Egil Herman Sjursen besøker Oscar på logens siste møte i vårsemesteret, mandag 6. mai. Det blir tredje gang han avlegger sin moderloge et besøk etter at han ble innsatt i sitt embede.

Årets siste møte i Oscar t.d.s.Bjerges Deputasjonsloge i Sunnfjord avholdes fredag 19.april, et møte i lærlingegraden. Tradisjonen tro vil det også i år bli arrangert  MC tur til dette møtet. 

Side 2 av 2

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden