Rekordbesøk på Forskningslogens møte i VIII grad

Rekordbesøk på Forskningslogens møte i VIII grad Foto: Kristoffer Sandven

Lørdag 22. mars 2014 avholdt Forskningslogen sitt annonserte møte i VIII grad. Dette var det første møte i denne graden arrangert av Forskningslogen, og det var derfor en spesiell begivenhet å være vitne til. I tillegg hadde hele 172 brødre fra hele landet møtt opp i Stamhuset denne lørdagen. Med tanke på at møtet kun var åpent for brødre fra VIII grad og høyere, er dette svært gledelig. Det er også det hittil best besøkte møtet i Forskningslogens historie, noe som viser at brødrene søker kunnskap og ønsker å støtte opp om frimurerisk forskning. Salen var stappfull, og brødrene fikk en flott stund med et tilpasset rituale basert på det som benyttes i Kapitel Broderforeninger i VIII grad.

Brødrene fikk høre Leif Endre Grutle, Jørund O. Gustavsen og Helge Bjørn Horrisland forelese over temaet «Tempelherreordenens oppløsning». De belyste temaet fra historiske, religiøse og frimureriske vinkler i hvert sitt 20-minutters innlegg etter innledning fra Ordførende Mester Kjell Juveth Johansen.

En treblåserkvintett med Finn Henry Olsen på fløyte, Per Dobloug på obo,
 Pål Kirkeby Hansen på klarinett, Bjørn Gunnar Throndsen på horn og Ivar Finsveen på fagott spilte under møtet flere utdrag av frimureren Josef Haydns musikk i regi av Forskningslogens kantor Thor Scott Hansen.

Ordenens Seglbevarer Knut B. Teige og Ordenens Overarkitekt Kjell Kristoffersen var tilstede på møtet. Sistnevnte kunne ved taffelet opplyse brødrene om at Forskningslogen etter beslutning i Det Høye Råd er flyttet fra Kunnskaps- og Opplæringsdirektoriet og sorterer nå direkte under Stormesteren.

Etter foredragene ble det avholdt taffel, og dagen ble avsluttet med diskusjon rundt foredragenes tema ved kaffen.

Neste møte i Forskningslogen avholdes i Bodø lørdag 26. april kl. 14.00. Harriet Sandvall, som er ansatt hos Grand Lodge of England, vil der foredra over emnet frimurerarkitektur.

Sist redigert tirsdag, 01 april 2014 23:43