Landslogens Provins Nr. 704

Møtekalender for 2021

Møtested: Stamhuset. Nedre Vollgt. 19, Oslo 2021 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar - 12  - 27  - 19  - 26 
Februar 11 D - 25  - - 16  - 18 SANDEFJORD - 23 
Mars 25  - - 18 SANDEFJORD - 23  - 25 SANDEFJORD
April - 28  - 13  - 20  - 27 
Mai - - - 10  - 12  - 18  - 19  - 20  - 25  - 27  - 31  10 HAMAR
Juni -
August 31  - - - - 11  - 12  - 16  - 18  - 19  - 23  - 25  30 HAMAR
September - - 28  23  13  - 14  - 21 
Oktober - - 13  19  HAMAR - - 12  - 21  - 26 
November A - - 12  - 22  - 30  16  - 23 
Desember - 14 M

Møtestart:
VII grad: 18.30
VIII grad: 18.30 (formøtet presis kl. 16:00)
IX grad: 18:00 (formøtet presis kl 15:45)
X grad: 18.30

Høytidsdag, julemøte og kollegiemøte starter kl. 18.00

Antrekk:
Alle møter med unntak av instruksjonsmøter: Galla
Instruksjonsmøter: Daglig logeantrekk eller Galla

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Landslogen, Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 940 06 799 E-post: Kontortid: Kontortid: Kl. 09.30 - 14.00 (mandag-torsdag).

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 92416820
Ceremonimester 98253501
Sekretær 97116139
Sekretær 90085098

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.