Landslogens Provins Nr. 704

Møtekalender for 2021

Møtested: Stamhuset. Nedre Vollgt. 19, Oslo 2021 VII grad VIII grad X grad
August 31  30 HAMAR
September - - 15  - 28  14  - 21  - 23 SANDEFJORD
Oktober - W - 13  19  - - 12  - 13 HAMAR - 14 SANDEFJORD - 26 
November A - 22  - 30  16  - 18 SANDEFJORD - 23 
Desember 14 M - 15  - HAMAR

Møtestart:
VII grad: 18.30
VIII grad: 18.30 (formøtet presis kl. 16:00)
IX grad: 18:00 (formøtet presis kl 15:45)
X grad: 18.30

Høytidsdag, julemøte og kollegiemøte starter kl. 18.00

Antrekk:
Alle møter med unntak av instruksjonsmøter: Galla
Instruksjonsmøter: Daglig logeantrekk eller Galla

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Landslogen, Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 940 06 799 E-post: Kontortid: Kontortid: Kl. 09.30 - 14.00 (mandag-torsdag).

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 92416820
Sekretær 90085098
Sekretær 92263794

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.