St. Andreaslogen Oscar t.d. flammende Stjerne Nr. 401

Møtekalender for 2021

Møtested: Stamhuset, Nedre Vollgt. 19, Oslo 2021 IV/V grad VI grad
Januar KH - 14  - 21  - 28 G 20 
Februar - 11  - 18  - 25  - 17 
Mars W - 11  - 18 D - 25  - 17 
April - 15  - 22  - 29  14 D
September - - 16  - 23  - 30  29 
Oktober - 14 S - 21 SF - 28 S 13  - 27 
November - 11  - 18  - 25  10  - 24 
Desember - - 16 M

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 05.01.21, kl. 18:30: Kollegiemøte
  • 04.05.21, kl. 18:30: Utvidet kollegiemøte
  • 06.11.21, kl. 10.00: St. Andreasseminar administrert av St. Andreaslogen Akershus

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 506, Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 22479501 Fax: 22479575 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91357689
Ordførende Mester 91648758
Sekretær 90855127

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.