Ordensbiblioteket

Fra Bibliotek til Kunnskapssenter

Kunnskapssenteret er en viktig arena for læring, og en hovedressurs for all kunnskapssøking utenfor det som gis oss frimurere i arbeidsrommet. Paradokset er, tross alle tidsbesparende elektroniske hjelpemidler, har vi alle fått mindre tid. Dette har vi hensyntatt i ny struktur for Ordensbiblioteket. Kjerneaktiviteten kan ikke lengre kun kan være å låne ut bøker. Kunnskapssenteret skal være en møteplass hvor visdom kan utveksles – gjennom utlån av litteratur, diskusjoner om frimureriske emner, foredrag og mye annet.

Alle skal således føle seg komfortable med, samt ha adgang til, opplæring, kunnskapsinnhenting og informasjonshåndtering gjennom fysiske og digitale bibliotek eller læringssenter. Med læringssenter menes kunnskap og læring som bygges på felles utnytting av samlinger og faglig kompetanse.

Ordenens bibliotek

I følge Den Norske Frimurerordens lover skal det i hver loge finnes et bibliotek. Bibliotekene har i logesammenheng en særlig viktig rolle knyttet til Ordenens spesielle læremåte.

I logebibliotekene finner man først og fremst Ordenens akter (ritualer og spørsmålsbøker mv.), både for det svenske systemet og polarstjernesystemet. Dette er gradsbestemt litteratur som kun tillates lest i bibliotekenes lokaler.

Videre tilbyr logebibliotekene et vekslende antall gradsbestemte instruksjoner i form av bl.a. nedtegnede taler og foredrag som forklarer og fortolker aktenes rituelle innhold. Dette er litteratur for hjemlån. Enkelte instruksjoner er også tilgjengelig som lydbøker på CD.

Leseforslagslister for de enkelte gradene er tilgjengelig hos de forskjellige logebibliotekene.

I tillegg til akter og instruksjoner tilbyr logebibliotekene ikke-gradert litteratur bl.a. innen emnene religion, filosofi, etikk og historie som kan kaste lys over frimureriets historie og innhold.

Det største logebiblioteket finnes i Stamhusets Kunnskapssenter i Oslo. Kunnskapssenterets bibliotek er også referansebibliotek for de øvrige logebibliotek og skal også ha en oversikt over frimurerisk litteratur som finnes ved de andre logebibliotekene.

I tillegg til vanlige bibliotekfunksjoner har Kunnskapssenteret som oppgave å føre tilsyn med og gi veiledning og bistand til landets øvrige logebibliotek.

Kunnskapssenteret har videre ansvar for å utvikle, produsere og distribuere frimureriske kunnskapsprodukter - trykte og digitale - som tilbys internt til loger og logebibliotek i Norge.

Normalt betjener logebibliotekene kun Frimurerordenens medlemmer, men ettersom mange bibliotekers samlinger også inneholder en god del ikke-gradert litteratur om frimureri og tilgrensende emner, vil det i særlige tilfeller, f.eks. i forskningsøyemed, kunne lånes ut hefter og bøker til ikke-frimurere.

Lesesalen

En av Kunnskapssenterets overordnede målsetninger er å fremstå som en moderne, attraktiv og tilgjengelig kilde til kunnskap, trivsel og inspirasjon innenfor hele Ordenen. Tilgjengelighet er nettopp det man har tenkt på når lesesalen nå er omgjort fra å være et «stilleområde», til et samlingspunkt for alle brødre. Altså en åpen velkomst/lesesal for alle brødre som ønsker et sted å være.

Et sted hvor besøkende brødre kan søke tilhold, et sted hvor yrkesaktive brødre kan avslutte arbeidsdagen, et sted bare å møtes eller et sted å diskutere frimureriske opplevelser og erfaringer. Lesesalen vil bli utstyrt med WiFi. Det er også utlagt et lite utvalg av første grads litteratur til selvbetjening. Heftene som legges ut, skal kun leses på stedet og ikke bringes ut av lesesalen.

Kunnskapssenterets åpningstider:

Biblioteket m/«studierom»

Mandag, onsdag og torsdag kl. 1200 til kl. 1400.

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 1700 til kl. 1830.

Tirsdag* kl. 1500 til kl. 1830

Lesesalen**

Hver dag* fra kl. 10.00 til kl. 1830

*På tirsdager, når det holdes møter i en av de tre øverste gradene (VIII, IX eller X grad), er lesesal og biblioteket åpent kun for brødre med møtegraden eller høyere grad.

**Lesesalen er åpen for alle brødre. Det henvises til bibliotekets «studierom» hvis behov for stillhet under lesningen.

Kontaktinformasjon:

Telefon: Ordensbiblioteket: 940 06 741 / 22 47 95 11

Storbibliotekar

Øystein Hauge:   913 94 885

E-mail; 

Overbibliotekar

Svein Eikanger Klungseth:  940 06 740.

Stig E Paulsen;   952 26 262

E-mail:

E-mail Ordensbiblioteket: .

Øvrige logebibliotek:

Pr. 01.01.2016 var det til sammen 50 logebibliotek i virksomhet i Norge, i tillegg til Ordensbiblioteket.

Her følger en oversikt over disse med angivelse av e-mail adresse og telefonnummer:

Bibliotek E-mail adresse Telefon
103-Biblioteket Drammen 406 37  753
106-Biblioteket Kristiansand 456 16 683
107-Biblioteket Larvik 917 17 911
111-Biblioteket Skien 957 07 000
112-Biblioteket Fredrikstad 414 19 043
114-Biblioteket Haugesund 901 25 678
118-Biblioteket Tønsberg 911 95 279
119-Biblioteket Kristiansund 913 82 688
120-Biblioteket Molde 926 69 831
125-Biblioteket Lillehammer 911 26 516
127-Biblioteket Narvik 901 61 624
128-Bibliotek Gjøvik 958 59 469
129-Biblioteket Kongsvinger 951 55 209
130-Biblioteket Namsos 915 96 420
131-Biblioteket Mo i Rana 971 81 772
135-Biblioteket Notodden 948 03 396
136-Biblioteket Svolvær 924 60 315
137-Biblioteket Harstad 906 06 059
139-Biblioteket Elverum 908 61 749
140-Biblioteket Sandnessjøen 975 97 720
141-Biblioteket Sarpsborg 950 35 514
142-Biblioteket Mosjøen 971 78 568
143-Biblioteket Alta  
144-Biblioteket Halden 900 96 971
145-Biblioteket Ski 957 58 679
146-Biblioteket Hammerfest 979 69 540
147-Biblioteket Brønnøysund 906 74 163
148-Biblioteket Sortland 905 22 037
150-Biblioteket Horten 915 62 538
151-Biblioteket Hønefoss 950 74 167
152-Biblioteket Bardufoss 482 53 986
153-Biblioteket Volda 907 68 309
155-Biblioteket Voss 908 70 376
158-Biblioteket Stord 454 11 290
159-Biblioteket Flekkefjord 913 62 338
160-Biblioteket Røros 917 85 282
161-Biblioteket Kongsberg 995 51 646
162-Biblioteket Verdal 952 30 404
163-Biblioteket Strømmen 411 93 107
303-Biblioteket Jessheim 905 00 533
602-Biblioteket Stavanger 936 03 490
603-Biblioteket Bodø 959 70 668
604-Biblioteket Sandefjord 928 10 708
605-Biblioteket Hamar 920 87 253
655-Biblioteket Ålesund 413 74 032
659-Biblioteket Arendal 948 05 706
660-Biblioteket Moss 908 33 232
701-Biblioteket Trondheim 976 46 315
702-Biblioteket Bergen 472 32 550
703-Biblioteket Tromsø 975 83 992

 

Direktoriets utgiverseksjon

Direktoriets utgiverseksjon skal være et ressurssenter for alle utgivelser av både papirbasert og elektronisk materiale til bruk i bibliotekene, samt i opplærings- og instruksjonssammenheng i Ordenen.

Kontinuerlig evaluering og forbedring av dagens tilbud er en kjerneoppgave. Dessuten skal vi kartlegge behov og utvikle nytt materiale, enten på oppdrag fra de enkelte loger eller ut fra etterspørsel fra ordenen sentralt.

Vi vil ha kjernekompetanse på sentrale oppgaver i seksjonen, men vi ønsker også kontakt med ressurspersoner innen hele Ordenen, som kan bidra i utvikling av nytt kunnskapsmateriale. Har du et manuskript eller ideer til noe som kunne bli et nytt kunnskapsprodukt, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss på .


Flere artikler i denne kategorien:
| Bibliotekdatasystemet »

Sist redigert fredag, 21 april 2017 10:39