18.10.22: Informasjonsmøte om frimureriet på Kongsberg

18.10.22: Informasjonsmøte om frimureriet på Kongsberg
   
||| ||| |||

St. Johanneslogen Christian til det edle Sølv på Kongsberg inviterer til åpent informasjonsmåte i Logegården, tirsdag 18. oktober kl. 19.00.

Dette er første gang frimurerlogen på Kongsberg avholder et åpent informasjonsmøte, og møtet er åpent for alle interesserte!

På møtet vil du få en orientering om hva frimureriet kan gi deg som medlem, og hvordan det oppleves å være en del av fellesskapet i logen.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål, og du vil få oppleve noe av stemningen på et logemøte.

Enkel servering.

Av hensyn til servering og brannsikkerhet, ber vi om at du melder deg på til følgende e-postadresse:

Velkommen!

Tilleggsinformasjon

  • Dato: tirsdag, 18 oktober 2022
  • By: Kongsberg

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden