Temamøter i St. Johannesgradene i Bergen 2024

Det er tradisjon for at tillitsmenn i Ordenshusets to St. Johannesloger, Carl til den Norske Løve og Oscar til de syv Bjerge, arrangerer temamøter i de tre St. Johannesgradene. De fleste møtene er åpne for alle grader, mens noen er gradspesifikke, f.eks 2. og 3. grad. Vi ser gjerne at også brødre med høyere grader deltar.
På møtene er det stor takhøyde og gode diskusjoner, spørsmål, mm. 
Vi kler oss i fritidsantrekk og bærer ikke gradsprydelser. Vanligvis gjennomføres møtene i kunnskapssenteret (biblioteket). Møtedager er onsdager og tidspunktet er 1845.
I 2024 er følgende temamøter planlagt:
1. grad: 17. jan, 17. april, 18. sept., 13. nov
2. grad: 31. jan
3. grad: 20. mars, 6. nov
 
For Oscars brødre, kan evt spørsmål rettes til
Sist redigert torsdag, 04 januar 2024 15:58

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden