St. Andreaslogen St. Eystein Nr. 403

Møtekalender for 2020

Møtested: Frimurerlogen, Kongensgt. 3, Trondheim 2020 IV/V grad VI grad
Januar 16 KD - 23 C - 30 CW
Februar C - 13  - 20 C 27 C
Mars C - 12 C - 19 C 26 C
April C - 16 L

Møtestart kl. 19.00.
Høytidsdag kl. 18.00.
Julemøte kl. 19.00.

Spesielle møter

  • 09.01.20, kl. 19:00: Utvidet kollegiemøte, for alle embetsmenn, faste og vikarer, samt andre interesserte brødre med minimum IV/V grad.
  • 12.01.20, kl. 18:00: Øvelse gjør mester! Embedsverket har ritualøvelse i IV/V grad.
  • 14.03.20, kl. 08.30: St. Andreaslørdag i Trondheim

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 308, 7011 TRONDHEIM Telefon: 92 66 02 83 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 92424442
Ordførende Mester 97675503
Sekretær 92660283

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.