Trondhjems Provincialloge Nr. 701

Møtekalender for 2020

Møtested: Kongensgt. 3, Trondheim 2020 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar 15  - 29 AB
Februar 12 E+S 26 
Mars 11 D 25 
April 29  15 
September 23 BRODERTREFF
Oktober BRODERTREFF 21 BRODERTREFF
November 18 BRODERTREFF

Møtestart kl 19.00.
Unntakene er Høytidsmøter, St. Hansloge og møter i IX grad som begynner kl. 18.00.
Antrekk: Galla

Spesielle møter

  • 29.01.20, kl. 18:00: Installasjon av Provincialmester

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 308, 7011 TRONDHEIM Telefon: 73807970 E-post:

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.