Fellesgaven

Mottager: Oslo Domkirke -prosjekt "Åpen kirke"
Sum: 350 000,-

Mottager: Norske Kvinners Sanitetsforening, fond for revmatologisk forskning
Sum: 400 000,-

Mottager: Norsk Kvinne og Familieforbund "Ja til omsorg - nei til vold"
Sum: 1 000 000,-

Kirkens Bymisjon
Sum: 500 000,-
Mottager: Landsforeningen for slagrammede
Sum:350 000,-
Mottager: Landsforeningen for Kreftsyke Barn
Sum: 400 000,-

Mottager: Demensforbundet i Nasj.foreningen for Folkehelsen
Sum: 350 000,-

Mottager: Fransiskushjelpen
Sum: 250 000,-

Mottager: Kirkens Sosialtjeneste
Sum: 300 000,-

Mottager: Antirasistisk senter
Sum: 250 000,-

Side 4 av 4