Fellesgaven

Mottager Kirkens Nødhjelp. Eritrea:
Sum: 300 000,-

Mottager: Rikshospitalets barneavdeling
Sum: 400 000,-

Mottager: Krikens SOS i Norge
Sum: 350 000,-

Mottager: Krigsinvalideforbundet
Sum: 350 000,-

Mottager: Oslo Domkirke -prosjekt "Åpen kirke"
Sum: 350 000,-

Mottager: Norske Kvinners Sanitetsforening, fond for revmatologisk forskning
Sum: 400 000,-

Mottager: Norsk Kvinne og Familieforbund "Ja til omsorg - nei til vold"
Sum: 1 000 000,-

Kirkens Bymisjon
Sum: 500 000,-
Mottager: Landsforeningen for slagrammede
Sum:350 000,-
Mottager: Landsforeningen for Kreftsyke Barn
Sum: 400 000,-

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden