Fellesgaven

Mottager: Demensforbundet i Nasj.foreningen for Folkehelsen
Sum: 350 000,-

Mottager: Fransiskushjelpen
Sum: 250 000,-

Mottager: Kirkens Sosialtjeneste
Sum: 300 000,-

Mottager: Antirasistisk senter
Sum: 250 000,-

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden