Fellesgaven

TV-aksjonen NRK går i år til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Den Norske Frimurerorden har besluttet å gi 100 000 kroner til aksjonen, og har oppfordret andre ordenssamfunn til å gjøre det samme. Vi oppfordrer samtidig alle frimurere til å ta vel imot bøssebærerne når de banker på døra den 20. oktober. Mange brødre vil også gjøre en innsats som bøssebærere denne dagen.

Over 70 000 mennesker i Norge har Alzheimer eller en annen demenssykdom. I løpet av de neste tiårene vil antallet fordobles. De ulike demenstypene har til felles at de angriper hjernecellene. De funksjonene hjernecellene har ivaretatt, som å huske, snakke og gjenkjenne ting, situasjoner og personer, blir gradvis svekket. 300 000 mennesker i Norge opplever at ens partner, forelder, søsken eller barn forsvinner litt etter litt.

Ordenens fellesgave for 2012 er tildelt Kirkens Bymisjon. Gaven skal benyttes til Kirkens Bymisjons aktiviteter for de mest trengende i vårt land.

Kirkens Bymisjon består i dag av et nettverk av diakonale stiftelser over store deler av landet, og driver utstrakt virksomhet blant vanskeligstilte mennesker.

Mottaker: Barnas Stasjon og Blå Kors.
Sum: 1.000.000,-

2011_Fellesgaven1
Ordenens Stormester, Ivar A. Skar, overrekker gaven til konstituert generalsekretær i Blå Kors, Sigrun Ryan Degnes. Til venstre Kari Sælebakke fra Blå Kors og til høyre Ordenens Administrator, Per-Otto Gullaksen. Foto: Arne Lie, Frimurerbladet.

Ordenens Administrator, Per-Otto Gullaksen, holdt ved tildelingen av Den Norske Frimurerordens Fellesgave til Viken Senter for psykiatri og sjelesorg en tale hvor han begrunnet tildelingen

Mottaker: Viken senter for psykiatri og sjelesorg, Bardu.
Sum: 1.000.000,-

Viken senter for psykiatri og sjelesorg i Bardu fikk tirsdag 9. februar overrakt en million kroner fra Den Norske Frimurerordens Fellesgave for 2009.  Midlene skal anvendes til utvikling av sjelesorgenheten ved senteret.

Mottager: Norge Røde Kors - Barn i Armenia
Sum: 400 000,-

Mottager: Den Norske Frimurerordens 100-års jubileum

Mottager: Frelsesarmeen. sosialtjenesten
Sum: 500 000,-

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden