Fellesgaven

Mottaker: Viken senter for psykiatri og sjelesorg, Bardu.
Sum: 1.000.000,-

Viken senter for psykiatri og sjelesorg i Bardu fikk tirsdag 9. februar overrakt en million kroner fra Den Norske Frimurerordens Fellesgave for 2009.  Midlene skal anvendes til utvikling av sjelesorgenheten ved senteret.

Mottager: Norge Røde Kors - Barn i Armenia
Sum: 400 000,-

Mottager: Den Norske Frimurerordens 100-års jubileum

Mottager: Frelsesarmeen. sosialtjenesten
Sum: 500 000,-

Mottager Kirkens Nødhjelp. Eritrea:
Sum: 300 000,-

Mottager: Rikshospitalets barneavdeling
Sum: 400 000,-

Mottager: Krikens SOS i Norge
Sum: 350 000,-

Mottager: Krigsinvalideforbundet
Sum: 350 000,-

Mottager: Oslo Domkirke -prosjekt "Åpen kirke"
Sum: 350 000,-