Fellesgaven

Ordenens Fellesgave pålydende én million kroner ble ved en høytidelighet i Stamhuset overrakt Norske Redningshunder av Ordenens Stormester tirsdag 26. september.

Ordenens Fellesgave 2022 er tildelt LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Utdelingen ble foretatt av Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen ved et arrangement i Stamhuset tirsdag 25. oktober i år.

Kjære alle brødre,

Siste ukes hendelser i Ukraina trodde vi ikke var mulig. Det ukrainske folk står foran meget krevende tider og vi ser en begynnende humanitær katastrofe med et omfang vi bare kan ane.

Det vil være stort behov for hjelp og bistand både på kort og lang sikt.

Jeg har derfor i dag besluttet at Den Norske Frimurerorden bidrar med kr 500 000,- til hjelp for de nødlidende i Ukraina.

Jeg ønsker at bidraget snarest skal gis gjennom en hjelpeorganisasjon og valget har falt på Norges Røde Kors. De driver nødhjelpsarbeid direkte i Ukraina.

Bidraget på 500 000,- kommer fra velgjørenhetsmidler som er samlet inn fra dere alle. Det er viktig at nødhjelpsarbeidet kommer raskt i gang og derfor bruker vi nå av det som til vanlig danner grunnlaget for Fellesgaven.

Jeg håper og tror at dere alle er enig i beslutningen. Jeg håper også at dere alle vil bidra med økonomisk støtte til bidraget som vi nå gir.

Det gjør dere enklest ved innbetaling til:

Den Norske Frimurerorden

  • Kontonummer: 5005.66.26309
  • VIPPS kan brukes, sendes til 101914

Skulle vi klare å samle inn mer enn det som nå gis, så vil selvsagt alt dette også gå uavkortet til de nødlidende i Ukraina.

De enkelte loger bør også bidra aktivt.

Det er nå vi skal vise velgjørenhet i praksis – gi så det monner.

Oslo 1. mars 2022

Ragnar Tollefsen
Ordenens Stormester

Som tidligere omtalt gikk Fellesgaven for 2021 til Barnekreftforeningen.
Gaven ble overrakt av Ordenens Stormester, Ragnar Tollefsen, og Ordenens Administrator, Frode Olsbø, tirsdag 21. september under en markering i Stamhuset i Oslo.

Etter anbefaling fra Velgjørenhetsdirektoriet og fra Det Høye Råd har Ordenens Stormester besluttet at Ordenens fellesgave for 2021 blir gitt til Barnekreftforeningen. Gaven som er på 1 million kroner, er samlet inn av brødrene over hele landet. Overrekkelsen vil finne sted ved en senere anledning.

Den 24. juni i år sendte Den Norske Frimurerorden en to timers direktesending på Facebook og YouTube. Temaet for programmet var mental helse, ensomhet og verdien av gode fellesskap. Blant gjestene var Mental Helse Ungdom. På slutten av sendingen ble det annonsert at Den Norske Frimurerorden gir 1 million kroner til chat-prosjektet «En som lytter», i regi av Mental Helse Ungdom. Tirsdag den 8. september overakte Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen pengegaven.
 

En hilsen til Mental Helse Ungdom

I sin tale under utdelingen understreket Ordenens Administrator Frode Olsbø at vi lever i et land med et meget godt og velfungerende helsevesen hvor psykisk helse er et satsningsområde. Allikevel opplever mange store utfordringer i hverdagen. Alt fra ensomhet, sosiale og familiære utfordringer, arbeidsledighet, kronisk sykdom, tunge tanker, depresjon, angst, rus, selvmordstanker og mangel på gode fellesskap. Psykiske plager kan ofte være vanskelig å snakke om, det kan være vanskelig å oppdage. Dette er en utfordring Mental Helse Ungdom har satt fokus på. De arbeider for økt åpenhet om, og forebygging av psykiske plager rettet mot en stor og litt skjult gruppe i vårt samfunn, nemlig de unge. Det uttalte målet til Mental Helse Ungdom er at alle også unge i Norge skal ha best mulig psykisk helse.

Vi er meget imponert over det dere har fått til på kort tid. Dette er ett tilbud som det allerede har vist seg å være stort behov for. Best mulig psykisk helse mener vi er viktig. Dere viser alt dette i praksis og det er bakgrunnen for at dere ble vurdert som en verdig mottaker av ett bidrag på 1 million kroner fra Den Norske Frimurerorden.

Frode Olsbø takket også for at Mental Helse Ungdom stilte opp i TV-programmet til Den Norske Frimurerorden som ble sendt den 24. juni. Programmet er fortsatt tilgjengelig for alle, se nederst på denne siden.

– Vi er der, når ingen andre kan stille opp

Generalsekretær og medstifter Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen tok imot og takket for gaven på vegne av Mental Helse Ungdom. I sin tale fortalte han om Mental Helse Ungdoms lavterskeltilbud som er grunnlagt nettopp på de unges premisser.

Mange unge som utvikler psykiske helseproblemer, vil kanskje trekke seg unna venner og familie, og det kan være vanskelig å vite om et ungt menneske er deprimert eller bare går gjennom en vanskelig periode. Mental Helse Ungdom er der når andre kan ha vanskeligheter med å stille opp. Enten det er ved å snakke på telefonen, gi veiledning i samtaletjenesten, eller det er å kommunisere på chat.

Grunnen til at mange av tilbudene i Mental Helse Ungdom ikke finnes andre steder er ikke mangelen på vilje. Det er fordi noen ting aldri kan skapes av noen; for noen andre. Det må skapes i fellesskap. Når noen går fra mottaker til bidragsyter så skjer det noe magisk.

 

«En som lytter» – helsechat

Det er mange hjertevarmende ord å vise til fra chatten til Mental Helse Ungdom, «En som lytter». Mye takknemlighet og mange som forteller at de føler seg bedre etter å ha snakket med en av våre frivillige chatverter, sa Hanna Christin Lerfaldet, prosjektleder for «En som lytter».

«Takk for at dere finnes» oppsummerer likevel det aller viktigste. Chatten handler om nettopp det – å finnes. Å være der. Å være en som lytter, og et sted der man kan lufte tanker og snakke om det man synes er vanskelig.

Det finnes allerede mange gode chattjenester, som alle gjør en viktig jobb i å møte mennesker der ute som ønsker å snakke. Noen er rettet mot barn, noen mot voksne og andre dreier seg om spesifikk tematikk. Vi hadde et ønske om å ha en chat der man hverken blir behandlet som barn eller voksen. Et sted der unge i alderen 18-35 år kan ta kontakt, og hvor vår hovedoppgave er å møte dem der de er i livet. Uansett hvor voksen man føler seg. Dette har vi fått til, og chatten har nå vært åpen siden juli i år.

«Takk for at dere finnes» er skrevet av en mann i alderen 18-24 år. Noen ganger behøver man ikke mer for å forstå hvor mye chatten kan bety for de vi snakker med.

Temaer som kommer opp i samtalene på chat er ensomhet, depresjon, angst og selvmordstanker. For noen kan det handle om at man ønsker selskap. For noen kan det være et sted å få råd fra en utenforstående. Likefullt kan det være et sted å ikke få råd – men et sted å bli lyttet til. For andre kan en samtale på chat være første gangen de klarer å sette ord på hva som er vanskelig. Dette kan ha alt å si for å redde noens dag – og noens liv.

Antallet som tar sitt eget liv eller kommer inn i psykiatrien i aldersgruppen 18-35 år er svært høy. Antallet unge uføre i aldersgruppen er høyere enn noen gang. For mange kan det være utfordrende å snakke om psykisk uhelse med noen man har en relasjon til, noen man kjenner fra før. Det kan oppleves utfordrende å snakke fritt om hva man tenker på, i frykt for å gjøre andre bekymret eller i frykt for å bli misforstått. Da er det viktig at vi er der, som et medmenneske som kan snakke om disse tingene på brukernes premisser. Du forteller bare det du selv vil, og vi vet ikke hvem du er.

Kanskje kan en samtale med oss føre til at man ikke gruer seg like mye til å starte på studier. Kanskje kan det gjøre at man klarer å gå ut en tur. Kanskje det kan gi en etterlengtet følelse av å snakke med en som lytter. Uansett hva man har på hjertet, eller hva vi kan klare å finne ut av sammen, så oppsummeres viktigheten av chatten veldig enkelt i noen få ord fra en mann mellom 18 og 24 år som tok kontakt: «Takk for at dere finnes».

 

Etter utdelingen var det omvisning og lunsj for gjestene i Stamhuset i Oslo.

For mer informasjon om Mental Helse Ungdom, besøk:https://mentalhelseungdom.no/

Sendingen fra 24. juni 2020 finner du nedenfor.

Du kan også lese mer om tildelingen, organisasjonen Mental Helse Ungdom og prosjektet «En som lytter» i Frimurerbladet 03-2020.

 

Fakta om Mental Helse Ungdom

  • Medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år.
  • Jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.
  • Verdier: Mot, Åpenhet og Likeverd.
  • MHUs mål er at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse.
  • Det viktigste virkemiddelet er å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen som medlemmene våre innehar, slik at denne kunnskapen kan bidra til å utvikle et bedre hjelpesystem.

 

Vi har mottatt dette brevet fra Sykehusklovnene: Da Sykehusklovnene fikk beskjeden om at Frimurerordenen hadde valgt Sykehusklovnene som mottaker av Fellesgaven 2018, stod jubelen i taket på Sykehusklovnenes kontor på Sentralen, og av flere grunner. For det første var det en fantastisk sum penger! For det andre ga det oss muligheten til å satse målrettet på et såkalt prosedyre prosjekt som betyr å bistå helsepersonell i den medisinske behandlingen slik at den går lettere og bedre for pasientene.

14. november ble gaven på en million kroner overrakt i Ordenens Stamhus i Oslo. «Det er god gammel frimurerisk tradisjon å støtte formål som kommer barn og unge til gode. Dette har nok sine røtter i gammel tid, da barn som ikke hadde noen voksen person til å forsørge og beskytte seg, kunne gå en særdeles utfordrende fremtid i møte», sa Bjørn O. Bergholtz.

Vi har mottatt en takk fra Landsgruppen av helsesøstre NSF for Fellesgaven 2016, og oppfordrer brødrene til å se på det viktige arbeidet som Ordenen har støttet:

Hei, vi var jo så heldige å motta Frimurerlogens fellesgave i 2016.

Må si vi er glade for å kunne vise dere at vi har fått mye ut av pengene.

Ordenens fellesgave på 1.000.000,-, ble for 2017 overrakt foreningen For Fangers Pårørende i en høytidlig seremoni i Stamhuset 12. desember.

Ordenens Administrator Bjørn Bergholtz holdt talen under i anledning overrekkelsen:

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden