Møte i Landslogens IX grad i Stamhuset, mandag 15. mai, klokken 1730

Møte i Landslogens IX grad i Stamhuset, mandag 15. mai, klokken 1730
   
|| || ||
Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet
St. Johannesloger   St. Andreasloger  
Bøgen   Akershus  
St. Magnus   Vestfold  
Haakon   Kronen  
Svanen   Oscar  
St. Nikolas   Oppland  
St. Clemens      
Halvdan Svarte