Møte i Landslogens X grad i Sandefjord, tirsdag 12. september, klokken 1830

Møte i Landslogens X grad i Sandefjord, tirsdag 12. september, klokken 1830
   
|| || ||
Formøtet starter presis kl. 1545
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger
St. Michael   Agder
Humanitas   Vestfold
Fraternitas   Kronen
Astra   Oppland
Carl Johan    
Sist redigert tirsdag, 19 september 2017 09:23