Møte i Landslogens X grad i Stamhuset, tirsdag 13. november klokken 1830

Møte i Landslogens X grad i Stamhuset, tirsdag 13. november klokken 1830
   
||| ||| Foto: |||
Formøtet starter presis kl. 1545
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger St. Andreasloger
Rosene Akershus
Leoparden Oscar
Svanen Oppland
Murskjeen Hålogaland
Øystein Hamarhus
St. Torleif