Rolf Schjem blir ny Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge

Rolf Schjem blir ny Ordførende Mester  i Bodø Stewardsloge

i gratulerer broder Rolf Helge Schjem, som av Ordenens Stormester er blitt utnevnt til ny Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge av 1. Orden. Han avløser broder Arne Harald Hanssen, som har uttjent sin tid idet han har virket i embedet fra november 2008.

Broder Schjem vil bli installert av Ordenens Stormester Tore Evensen i logens møte i VII  gr. den 12. november. Han får sin XI Grad i Tromsø den 22. oktober.

 

Sist redigert søndag, 27 september 2015 18:52