Bodøs Kapitelbrødre på storbesøk hos «moderlogen» i Tromsø

||| ||| Foto: |||

Man må kunne si at det var en gammel «bestilling» som endelig ble effektuert, da hele embedsverket i Bodø Kapitel broderforening satte seg på flyet til Tromsø den 6. april for å besøke sin moderloge, som er Tromsø Provincialloge. Det sies at invitasjonen kan ha vært så gammel som 25 år! Men nå er altså bestillingen levert, og et IX grads møte ble avholdt denne dagen i Tromsø, etter det særegne broderforenings-ritualet. En helt ny opplevelse for brødrene!

Broderforeninger foretar som kjent ingen opptakelse eller innvielse til grader, men arbeider ene og alene med frimurerkunnskapen, - d.v.s. i møter hvor instruksjonsforedraget er det mest sentrale «programinnslag». Til Tromsø hadde broderforeningen med seg sin v.Taler, Ht.Oppl.br. Trond Hans Farner Kverno. Han er vidgjeten professor, kirkemann og komponist, med teologi, kirkehistorie, liturgikk og filosofi som spesiale. Og dessuten meget vel bevandret innenfor frimurerkunnskapen. Hans instruksjonsforedrag over et sentralt ritualtema knyttet til graden, holdt da også god «Kverno-standard», - til stor berikelse for tilhørerne.

Som aftenens Kantor fungerte Prov.logens 1. Kantor Ivar Harald Heide, som hadde tatt turen fra Harstad for denne spesielle anledningen.

Møtet ble ledet av Ordf.broder i Bodø Kapitel broderforening Kjell Krey Dagsloth, med bistand av et komplett embedsverk fra Bodø og med v.OB. Arne Hjermind som bisitter. Til sammen 15 brødre fra Bodø, blant disse også tidl. Ordf.br. Jan Holt. Til stede i møtet var Prov.M. Per Trygve Kongsnes, som jo er broderforeningens Ordf.Mester, samt bl.a. den tidl. Prov.M. og tidl. SM’s Statth. Kåre-Bjørn Kongsnes, og et godt antall Tromsø-brødre i tillegg.

Også sett fra den sosiale siden ble det et meget godt møte mellom embedsverket fra Bodø og Tromsø-brødrene. Ved taffelet, hvor det for øvrig ble servert nydelige svinekotletter, åpnet Prov.Mester Per Trygve Kongsnes sin taffeltale med et Gratulerer!

«Når jeg velger denne åpning, er det fordi det virkelig er historisk at Bodø Kapitel broderforening holder dette møtet i IX. grad utenfor Bodø, - og ikke minst at det skjer i Tromsø, hvor dette først kunne skje etter OSM’s særskilte godkjennelse. Da jeg spurte ham om en slik tillatelse, var det et klart Ja!»

«Broderforeningens møte er gjennomført, og dere har gitt oss brødre i Tromsø en fin opplevelse, - og kanskje også en større forståelse for graden», sa Prov.Mester.

«Det hører med til historien at selve ideen om dette møtet ikke er min. Den ble første gang fremmet av tidl. Prov.M. Kåre-Bjørn, og begge har vi vært enige om at dette ville være nyttig for graden. Nå er dette altså gjennomført, og med et opplevd resultat for oss, som har gjort ventetiden vel verd»! Prov.Mester rettet en spesiell takk til aftenens foredragsholder Trond Kverno for hans meget gode og innsiktsgivende instruksjon over et sentralt tema.

Brødrene fra Bodø takker på sin side «moderlogen» i Tromsø og brødrene der for meget god mottakelse, og ser ikke bort fra at besøket lar seg gjenta ved en senere anledning.

Sist redigert mandag, 23 april 2018 07:05

Siste nummer av Kontakt

|

Nyheter fra Bodølogene

Høytidsdag i Bodø Stewardloge

Deputert Provincialmester, Bjarne Eilertsen deltok på høytidsdagen. OM i Bodø Stewardloge, Rolf-Helge Schjem, overrakte en gave, en smidd lysestake formet som et krusifiks. |||

Bodø Stewardloge feiret sin 34. høytidsdag 14. mars 2019. Logen ble opprettet i januar 1986 som den fjerde Stewardloge av Annen Orden (det vil si med rett til å oppta brødre i VII grad). I januar…

Les mer

Foredrag i Bodø Frimurer Forskningsgruppe

Styret i Bodø Frimurer Forskningsgruppe og besøkende fra Niels Treschow: F.v. Jan Olav Langaas, foredragsholderen Gorm Fossum, leder i Bodø, Martin Scobie, Kurt Olsen fra Niels Treschow og Lars Holm|||

Tirsdag 27. februar var det foredrag i Bodø Frimurer Forskningsgruppe. Foredragsholder var sekretær i Forskningslogen Niels Treschow i Oslo, Gorm Pedersen Fossum. Tittelen på foredraget var…

Les mer

Vellykket lunsjmøte for Fiducia i Bodø

Foredragsholderen, Irene Skiri, med skisse av

Fiducia Bodø inviterte til formiddagstreff, lørdag 23. februar kl. 13. På programmet sto foredraget Bodø - «Ny By» ved kommunens prosjektsjef Irene Skiri. I tillegg underholdt Øystein Felberg fra…

Les mer

Arne Hjermind er ny formann i Bodø Frimurersangforening

|||

Vi gratulerer Arne Hjermind, som den 18. februar ble valgt til ny formann i Bodø Frimurersangforening. Arne avløser Eilif Ludvigsen i vervet.

Arne Hjermind har siden 2015 ledet prosjektkomiteen som…

Les mer

Dobbeltmøte i Midnatsol

To fornøyde møteledere. F.v.: Del. M. John Patrick, OM I-Grad og OM Øyvind Kvalnæs, OM III-Grad.|||

Tirsdag 19. februar ble en merkedag for St. Johanneslogen Midnatsol. På samme kveld hadde logen to møter, både i I og i III grad, og nær halvparten av embedsverket var i aksjon samtidig. Det felles…

Les mer