Speiderlogen i Bodø 3. juli 2017

Speiderlogen i Bodø 3. juli 2017
   
|| || ||

Det er nå rundt fire måneder til det som skal bli sommerens store begivenhet i Bodø by - og i særdeleshet for Bodø Frimurerloge. Mer enn 8000 speidere i Norges Speiderforbund skal da dekke store deler av Rønvikjordene med sin teltby under den store Landsleiren som går av stabelen i de åtte dagene fra lørdag 1. til lørdag 8. juli. I Indre havn, eller rettere sagt småbåthavna som ligger meget sentralt i byen, vil Sjøspeiderne holde til med sin egen maritime leiravdeling. De 8000 speiderne vil opplagt komme til å sette sitt myldrende og tydelige preg på Nordlands hovedstad, som selv kan by på 51.000 innbyggere.

Mange frimurerbrødre er ventet til Landsleiren. Mange av disse er veteraner som har vært ledere på landsplan eller i lokale speideravdelinger. Fra gammelt av og alltid har frimurerbrødre tatt et ansvar med lederskap og praktisk ledelse innen det lokale speiderarbeid i hele landet. Denne innsatsen har aldri vært instituert eller organisert fra Frimurerordenens side, men er noe som naturlig har sprunget ut av den ansvarsholdning for samfunnet som Ordenen oppmuntrer sine medlemmer til. Så mange frimurerbrødre er det som har engasjert seg i speidersaken, at det mange steder innen Ordenen har dannet seg uformelle, men ofte svært aktive frimurer speidermiljøer.

Med årene er det derfor blitt svært vanlig at det holdes Speiderloge samtidig med de store speiderlandsleirene. Sist dette skjedde, var sommeren 2013 da St. Johanneslogen St. Svitun arrangerte tilsvarende Speiderloge og frimurerstevne i Stavanger.

Bodø frimurerloger er med sine 750-800 medlemmer ett av landets største logesteder. Selvsagt skal det da holdes Speiderloge, - eller Frimurer speiderstevne. Dette starter søndag 2. juli med mottakelse, sosial samvær og orientering i Frimurerlogen om formiddagen. De som ønsker det kan besøke det store leirområdet på Rønvikjordene, og i tillegg sjøspeiderleiren i småbåthavna.

Leirbålsamlingen

Om ettermiddagen/kvelden blir det leirbålsamling ved den tradisjonsrike Triangelhytta like ved Turisthytta på Rønvikfjellet. Triangelhytta har vært KFUM- og KFUK speiderhytte og samlingssted for generasjoner av speidere i Bodø helt fra 1920-årene. Her disponeres det bl.a. et stort uteområde som vil være ideelt for leirbålsamling med program av godt, gammelt merke. Vår ikke ukjente broder Nic. Kiær Holter vil etter alle solemerker komme til å spille en sentral rolle her.

Åpent seminar

Mandag 3. juli er selve dagen for den delen av programmet som skal foregå i de prektige og delvis nye lokalene til Bodø frimurerloger i Rensåsgata 28, midt i Bodø sentrum. Ansvarshavende for hele arrangementet er St. Johanneslogen Salten, som har flyttet sin tradisjonelle St.Hansloge til denne datoen for å kunne stå som vertskap for Speider frimurerstevnet.

Det starter med kaffe og sosialt samvær kl. 11.00. Deretter blir det seminar om speiding og frimureri kl. 12.00, bl.a. med foredrag av br. Nic. Kiær Holter, som selv har kombinert speiding og frimureri gjennom hele sitt voksne liv. Dette seminaret vil i prinsippet være åpent for publikum og alle interesserte, om man er frimurer, speider eller ikke. Etter dette foredraget blir det servert en enkel lunsj, - hvorpå sjøspeidere fra Stavanger vil orientere om den spesielle gren av speiderarbeidet som er knyttet til sjøen og det maritime. Sjøspeiding er ikke mye utbredt nord i landet, men er desto mer vanlig sørpå.

Br. Bjarne Aasum fra Trondheim er en av de virkelige veteraner blant frimurerspeiderne, og han avslutter foredragsprogrammet med et historisk tilbakeblikk på sammenhengen mellom frimureri og speiding.

Salten holder speiderloge

Samme kveld (3. juli) holdes så selve speiderlogen i logens Stjernesal. Regien har St. Johanneslogen Salten med sin Ordf.Mester Hans Johansen, - som denne kvelden må nøye seg med å være bisitter, idet logen for denne anledningen vil bli ledet av Prov.Mester Per Trygve Kongsnes, som selv er gammel speider, og en av dem som alltid har vært opptatt av speider-frimureri.

De øvrige embedsplasser vil i hovedsak bekles av Saltens eget embedsverk, men med noen speider-frimurere i enkelte funksjoner. For å få dette til, har Salten flyttet sitt ordinære St.Hans-møte til denne datoen, og tar dermed også et stort løft for å arrangere speiderlogen.

Det blir i utgangspunktet et ordinært logemøte med med recepsjon. Og selvsagt er det en lokal speider som denne dagen vil bli innviet til frimurer lærlingebroder. Speiderpreget vil ellers være mer eller mindre tydelig, og kan bl.a. komme til å merkes i musikken. Gamle speidergutter vil også kunne møte i speiderdrakt (hvis den passer), eller f.eks. halstørkle, speiderlue/hatt osv. I tillegg vil aftenens taffel selvsagt være viet speidingen. Man kan risikere å få både speidersanger og speiderrop å høre.

Speider-frimurer stevnet avsluttes formelt på tirsdag, da det kl. 10.00 arrangeres et besøk hos sjøspeiderne i Småbåthavna. Det hele rundes av med en enkel lunsj i logen kl. 12.00.

Energisk komite

Under ledelse av br. Jarle Saksenvik og Ordførende Mester  Hans Johansen er det etablert en egen arrangementskomite for Speider-frimurer stevnet, med Johnny Steinbakk, Jørn Gundersen, Bjørn Inge Ingvaldsen og Per Arvid Tellemann. Disse har allerede det meste av planleggingen under kontroll, men vil likevel ha hendene ganske fulle fram mot stevnedagene i juli. Bl.a. arbeides det med å avtale/organisere det som blir nødvendig av transport, til området for Landsleiren, til leirbålarrangementet på Rønvikfjellet til logemøtet og til sjøspeiderleiren i Småbåthavna, og komiteen vil sikkert sette pris på om enda noen medhjelpere melder seg.

Program og påmelding

Komplett program og påmelding ligger her.

 

Sist redigert lørdag, 04 mars 2017 21:36